s1_Omslag4_2022

KONSTNÄREN #4 2022

Nya Konstnären tar upp ett ständigt omdebatterat ämne: konstnärens självbild. Detta omfattar alltifrån självporträtt, varumärke, konstnärlig identitet och även vilken bild av konstnärskap som media, publik och konstvärlden uppfattar och sprider.

Finns det en schism mellan person och konst, mellan konstnärskapet och ”konstnärskapet”, mellan innehållet i konstnärskapet och det som konstituerar karriär, stil eller igenkännbart uttryck hos en enskild konstnär? Några av texterna tittar på hur konstnärer, konsthistoriker och kritiker tänker.

Numret är ett försök att kunna tala om vår bransch just som en ”bransch”, där arbete utförs, lön utbetalas, karriärer byggs och personliga värden genereras, och att hitta ett språk för detta som inte ekar tomt av ”corporate bullshit”, utan tar frågorna på allvar utifrån konstnärskapets förutsättningar.

Artiklar ur detta nummer

Konstnaren_linda_marie_fb

Regeringen måste slutföra reformarbetet

Regeringen måste slutföra arbetet med de viktiga reformer som påbörjades under den förra mandatperioden! Krönika till medlemssidorna för Konstnären 4 2022 som publicerades i nov 2022.

Läs hela artikeln-->

Iris_Smeds_the actress

Konst i jag-form

När konstnärer inkluderar sig själva i sina verk sätts självbilden och omvärldens projiceringar i spel. Den kanske mest tillgängliga modellen kan också vara den mest komplexa. Magdalena Ljung, konstnär och skribent, träffar tre kollegor och analyserar jagets betydelse.

Läs hela artikeln-->

Konstnaren_robert_fb

För visst känns ordet ’varumärke’ främmande att använda om konstnärer?

När idén om konst för konstens skull började formuleras, mest högljutt av Parisprofessorn Victor Cousin under tidigt 1800-tal, skapades två motpoler: å ena sidan var konsten historiskt sett alltid beroende av stat, prästerskap, kungahus, adel samt ekonomiska och sociala strukturer, alltså inte alls fri i någon metafysisk bemärkelse.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!