Konstnaren_linda_marie_fb

Regeringen måste slutföra reformarbetet

TEXT: Linda Marie Karlsson

Regeringen måste slutföra arbetet med de viktiga reformer som påbörjades under den förra mandatperioden! Krönika till medlemssidorna för Konstnären 4 2022 som publicerades i nov 2022.

Denna krönika publicerades i Konstnären 2022 4 som utkom i slutet på november 2022.

Så har vi fått en ny regering och en ny kulturminister. I skrivande stund har Parisa Liljestrand, moderat kulturminister i den borgerliga regeringen, precis börjat ge de första intervjuerna. Det är tydligt att kulturministern är förankrad i den nya regeringens samarbetsavtal, det så kallade Tidöavtalet. Hon utesluter exempelvis inte att den svenska kulturkanon som ingår i avtalet kan användas som medborgarskapstest. Hon svävar också på målet vad gäller kulturens uppgift i samhället när hon i ena stunden säger att kulturen har ett egenvärde och i den andra att kulturen har en viktig roll i att ena landet, i att komma bort från polarisering och brottslighet. Men vikten av att värna armlängds avstånd finns med både i Tidöavtalet och i regeringsförklaringen. Likaså frågan om kulturskapares villkor som ska förbättras genom fler långa stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande. Även om frågorna om kulturen kommer långt ner på dagordningen, efter långa utläggningar om kriminalitet och migrationspolitik, så finns de med.

Vad kan vi då förvänta oss av regeringen när det gäller kultur- och konstnärspolitiken? Den första september arrangerade Konstnärernas Riksorganisation konstpolitiska debatter hos Statens Konstråd. Där talade Kristina Axén Olin, kulturpolitisk talesperson för Moderaterna, om hur viktigt det är att uppvärdera kulturen, att tala mer om kulturens betydelse, att tillsätta en ny kulturpolitisk utredning samt att se över trygghetssystemen för konstnärer och kulturskapare. ”Nuvarande socialförsäkringssystem baseras på att vi är en industrination och så ser inte världen ut idag” sade Kristina Axén Olin samtidigt som hon svarade ja på frågan om vi kan räkna med att Moderaterna kommer att jobba för att förbättra trygghetssystemen för kulturskapare. I den enkät vi skickade ut till alla partier innan valet svarade Moderaterna i och för sig ”kanske” på frågan om socialförsäkringssystemet ska ge trygghet åt bild- och formkonstnärer med låga och oregelbundna inkomster, men tillade också att nuvarande system är ”obegripligt och väldigt orättvist”. Regeringen har nu möjlighet att rätta till denna orättvisa.

Vi förutsätter att den nya regeringen, med kulturministern i spetsen, genomför och slutför de viktiga reformer som utlovats och de som påbörjats under den förra regeringen. Den pågående utredningen kring socialförsäkringar och trygghetssystem måste landa i ett system som fungerar även för oss bild- och formkonstnärer. Vi jobbar också för att statliga stipendier ska bli sjukpenninggrundande. Den reform om fler långa stipendier som beskrivs i Tidöavtalet behöver finansieras med förstärkningar i kulturbudgeten, precis som det behöver anslås mer pengar till utställningsarrangörer för att de ska kunna betala bild- och formkonstnärer skäliga ersättningar vid utställningsuppdrag.

Vi står nu självklart redo för att ge kulturministern en detaljerad analys av situationen för våra medlemsgrupper och presentera förslag och lösningar som vi vet kommer att göra skillnad för bild- och formkonstnärerna.

Linda Marie Karlsson, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.