En pigg 80-åring tar nya utvecklingskliv

Vi närmar oss ett historiskt riksmöte i Konstnärernas Riksorganisation. KRO och KIF har formellt gått ihop i en organisation. För första gången hålls ett riksmöte med bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Konstnärernas Riksorganisation fyller 80 år, konstnärsbegreppet är sedan länge utvidgat, och vi arbetar nu gemensamt för alla bild- och formkonstnärers bästa.

Det är en rolig tid att vara ordföranden för vår gemensamma organisation. Det märks att en förändring har skett. Vi växer och vi utvecklas. En kort tillbakablick visar att vår service till medlemmarna har förbättrats genom bland annat utökad information, mer juridisk rådgivning, och en utbildningssatsning som ger oss möjlighet att stötta både konstnärer och arrangörer. Vår röst har blivit starkare och tydligare, vårt genomslag i media har ökat, vi har uppvaktat fler politiker med konkreta förslag på förbättringar, och vi har inlett nya samarbeten inom vår bransch. 

Konstnärernas villkor förbättras genom dialoger, bra avtal och rekommendationer men ibland – och oftare än vi skulle önska – måste vi sätta press på våra beslutande politiker och tjänstemän. Vi arbetar hårt för att förändra den statliga konstnärspolitiken som är viktig och vägledande för alla politiska nivåer. En förändring har dock skett det senaste decenniet, alltmer konstpolitik beslutas lokalt genom arbetet med regionala kulturplaner. Västra Götalands satsning på att finansiera MU-avtalet visar hur modiga politiker och tjänstemän på regional nivå kan driva utvecklingen i rätt riktning. 

Det är också ett exempel på vad vi kan uppnå med det målinriktade och effektiva samarbetet mellan kansli och lokalt engagerade medlemmar, något vi har utvecklat de senaste åren. Tillsammans arbetar vi fram bättre villkor vid konstnärliga gestaltningar och utställningar. Tillsammans påverkar vi konstnärspolitikens innehåll med konkreta förslag i remissvar på regionplaner, och gemensamma debattartiklar. Tillsammans för vi också dialog med arrangörer och tjänstemän i viktiga processer. 
Vårt riksmöte i maj ska fatta viktiga beslut. Vi föreslår en fortsättning på den inslagna vägen som prioriterar konstnärernas yrkesmässiga villkor. Vi förslår en organisering i landet som är anpassad till konstpolitikens struktur och stärker kommunikation och samverkan inom föreningen. 

Vi föreslår också en ny digital valordning som innebär att er kan rösta fram riksmötets representanter. Vill du veta mer? På kro.se/riksmote2017, kan du ta del av vår framtidsbild. Hör gärna av dig med tankar, alla synpunkter är viktiga.