Sofia Curman: ”Produktionsdagboken ger ett vardagligt perspektiv på det som utifrån sett måste kallas ett verkligt genombrott.”

TEXT: Sofia Curman

Bakom alla utställningar ligger hundratals, ibland tusentals, timmar arbete. Det är sällan vi pratar om dem, om konstnärens produktion. Vad styr tankarna inför en utställning, vem talar man med om sin konst, hur skapar man arbetsrutiner?

I höstas bad jag konstnären Theresa Traore Dahlberg att börja skriva produktionsdagbok. Hon hade nyligen tilldelats Beckers stipendium och fick i och med det med några få månaders varsel möjlighet att förverkliga en sedan länge sjudande utställningsidé i den enorma salen i Färgfabriken i Stockholm. Delar av hennes anteckningar, tillsammans med egna och andras bilder från produktionsperioden, publiceras i det här numret och ger dagboksformens karaktäristiskt vardagliga perspektiv på en period i konstnärens liv som utifrån sett måste kallas ett verkligt genombrott. 

Jag läser Marie Darrieussecqs underbara biografi över tyska konstnären Paula Modersohn-Becker, som dog 1907 vid en ålder av 31 år. Hon sålde endast tre dukar under sin korta livstid och blev inte uppmärksammad förrän efter sin död, men på grund av hennes makalösa produktionstakt och inte minst på grund av hennes egna ord om sitt konstnärliga arbete i dagboksanteckningar och brev till familj, vänner och konstnärsidoler, framstår hennes karriär ändå som fullständig och rik. Oförtröttligt beskriver hon sitt arbete, hur hon lägger upp dagarna, vad hon tänker och drömmer om i förhållande till sitt måleri. Jag drabbas av en stark oro att konstnärer idag, när inga brev skrivs och dagböcker tagit formen av bilder på Instagram, inte dokumenterar viktiga aspekter av sin produktion. Saker vi behöver veta för att på djupet förstå konstnärernas villkor och liv. Kanske äts tiden upp av administration, av Exceldokument med budgetar och milslånga mejl-trådar och ansökningsformulär. Allt detta är givetvis också en typ av dokumentation. Men vi går miste om ett än så undflyende svar på ett viktigt och ganska mystiskt hur? Hur går konstnärligt skapande till?