Konstnaren_robert_fb

Robert Stasinski: ”Maskiner kan inte känna när de skapar, men det kan vi.”

TEXT: Detta nummer söker sig bortom både den optimistiska teknologivurmen och det skeptiska katastroftänket runt AI, NFT och nya medier. Trots att enklare datorer med AI-modeller utvecklades redan på 50-talet är vi med all säkerhet i AI-teknologins barndom, något som kan ge svindel och skapa stor osäkerhet för konstnärer och samhället i stort. Därför ägnar Konstnären nya numret åt just detta.

AI och den digitala revolution som är på väg att kullkasta vår syn på kreativa processer behöver granskas och dfiskuteras, inte minst eftersom det kan påverka hur vi betraktar vad som ens är konst. Den senaste generationen verktyg som Chat-GPT, Midjourney och Dalle-E 2 har fått många att höja på ögonbrynen, men även skapat oro över konsekvenserna. I detta nummer lyfter vi fram inte bara verktygen sig, utan hur konstnärer, filosofer, curatorer och andra förhåller sig till den förskjutning i den kreativa processen som den nya tekniken skapar.

Karolina Modig har undersökt hur design- och konsthögskolorna tänker kring dessa nya tekniker och verktyg, Erik Augustin Palm har talat med en rad konstnärer om hur de ser på de kreativa möjligheterna för nya AI-verktyg, Katarina Renman Claesson svarar på de vanligaste konstjuridiska frågorna och spörsmålen som kan uppstå i digitala system, konstnärerna Pastelae, lja Karilampi, Tove Kjellmark, Andrea Nordwall, Kristoffer Zetterstrand, Leonel Moura och många fler talar om sina ingångar till den digitala världen och hur det kan förändra processer och konstformer och slutligen tar Sonia Hedstrand upp frågor om arbetsmiljö och obetalt konstnärligt arbete i sin krönika.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!