”Det ska vara enkelt att ge och ta rätt betalt”

TEXT: Sanna Svedestedt Carboo

När jag hamrar fram på tangentbordet råkar jag ofta skriva kostnad istället för konst. Det är en talande felskrivning. Visst, jag tänker mycket på pengar.

Pengar och konst är ett laddat spänningsfält. Jag fängslas av konsthantverkare och konstnärer som använder sig av ekonomi och värde som material och koncept. Smyckekonstnären Lauren Tickle dekonstruerar endollarsedlar och skapar bärbara verk i serien Currency Converted. Konstnären Jennifer Lyn Morone blottar sociala och politiska system genom att omvandla hela sin existens till ett aktiebolag. Jag tror att tabut kring konst och pengar håller på att släppa, även om fördomar om den lidande och fattiga konstnären som äkta vara envist hänger kvar.

Mitt huvud är fullt av siffror. Vi vet vad bild- och formkonstnärer tjänar i genomsnitt (13300 kr i månaden) och vad museer betalar konstnärerna i genomsnitt (14 000 kr.) Samtidigt rapporteras det om nya rekordförsäljningar på auktionshusen och fler än någonsin går på utställningar (44% av Sveriges befolkning år 2014).

Bisarra skevheter inom vårt yrkesområde upprätthålls av bristande strukturer och avtal, det måste korrigeras och konstnärerna måste få ersättning.

Det är en märklig ekvation. Bisarra skevheter inom vårt yrkesområde upprätthålls av bristande strukturer och avtal, det måste korrigeras och konstnärerna måste få ersättning. Det gäller inte bara utställningar. En tillsynes enkel men viktig del av pusslet är arvodesrekommendationerna för uppdrag. Att hänvisa till KRO/KIF:s arvodesrekommendationer och använda våra mallar är ett bra stöd. Även uppdragsgivarna vänder sig till oss för svar. Jag tror att vi kan utveckla rekommendationerna så det blir ännu lättare för uppdragsgivarna att göra rätt. Miniminivå har en tendens att bli maxbelopp. Det ska vara enkelt att ge och ta rätt betalt för en gestaltning, att uppföra en performance, hyra konst eller anta formgivningsuppdrag.

Hur man prissätter sina verk är också intressant. Det är en konst i sig att sätta pris på uttryck som skapats av drivkrafter långt borta från ekonomiska faktorer eller hitta fungerade prisnivå för småskalig hantverksproduktion. Här går det naturligtvis inte att ha enhetliga rekommendationer, men vi kan få stöd av varandra genom erfarenhetsutbyte. Kanske kan vi skapa en kunskapsbank för medlemmar med kloka råd och anonyma exempel på hur man sätter sina priser?

I senaste numret av KONSTNÄREN säger Loulou Cherinet: ”Konstnärsrollen är ju inte homogen, man kan formge en åt sig själv”. Hon har inte velat göra sig beroende av konstvärldens ekonomi utan valt att arbeta med annat vid sidan om. Så är det, du är fri att skapa din egen konstnärsroll. Men oavsett hur denna roll ser ut så ska grundläggande rättigheter gälla – som att få betalt när man arbetar med en utställning för en institution, eller kunna ta del av trygghetssystemet när man betalar skatt.

 

Sanna Svedestedt Carboo

Konsthantverkare & vice Riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO) Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF)

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!