Låt oss måla upp en bild av det samhälle vi strävar efter

Vi är glada att vi på riksmötet i maj fick förnyat förtroendet att fortsätta företräda Konstnärernas Riksorganisation och alla våra medlemmar som verkar på konstnärlig grund inom bild- och formområdet.

Låt oss måla upp en bild av det samhälle vi vill fortsätta verka för. Här finns en grundläggande förståelse för konstens betydelse. Redan från förskolan får barn uppleva hur konsten kan vidga och vrida på förståelsen av omvärlden. Över hela vårt land finns platser där konst visas och konst ses som en livsviktig del av vår levnadsmiljö. Konstnärerna har goda förutsättningar att utöva och försörja sig på sitt yrke. Konstnärlig verksamhet värdesätts som annat yrkesarbete.

Konstnärer får betalt när de medverkar i
en utställning, och ersättning för alla arbetstimmar som ligger bakom utställningen. Den offentliga kultursektorn är inte längre underfinansierad och både den offentliga och den privata marknaden befolkas av kunniga beställare som ser transparenta avtal med skäliga villkor för konstnärerna som en självklarhet.

En konstnär kan på samma sätt som andra yrkesarbetare ta del av våra gemensamma trygghetssystem om hen bildar familj eller blir sjuk, och kan på samma sätt som andra sluta jobba helt eller jobba mindre om orken tryter vid pensionsåldern.

Vi ser en respekt för konstens värde i sig
och våra makthavare använder inte konst
och konstnärer som politiskt instrument eller slagträ. Samhället tar tillvara konstnärers kompetens och efterfrågar konst inom alla sina områden. Konstnärer verkar inom politiken, näringslivet, vården, skolan, vetenskapen, samhällsplaneringen och vår livs- och boende- miljö – överallt där konsten kan bidra med alternativa synsätt. Det finns en tro på konstens förmåga att vara en ögonöppnare, en kraft som kan bryta normer och fördomar.

Det finns tydliga regler och utvecklade verktyg för att ta och ge betalt för upphovsrättsligt material när det sprids och används digitalt. I vår högteknologiska tidsålder, där den offentliga debatten är tillåtande och åsiktsspridning går snabbt, finns en förståelse för att konstnärer är en utsatt grupp. Rättsväsendet, myndigheter och arrangörer samverkar för att värna om att alla konstnärer fritt ska kunna utöva sitt konstnärskap, utan att inskränkas av rädslan att utsättas för hot och hat.

Konstscenen i vårt land präglas av mångfald och jämställdhet. Det finns utrymme för det nya, det okända, det obekväma och samhällskritiska såväl som för konstnärskap som envist gräver i samma fåra eller som är inåtvända och självreflekterande.

I vårt samhälle är Konstnärernas Riksorganisation den självklara organisationen för dig som yrkesarbetande konstnär, hur du än arbetar och hur din konst än gestaltar sig. Vi är en stark aktör som står i nära dialog och kan samverka med alla olika delar av konstscenen. Tillsammans arbetar vi för att stärka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor, så att du som konstnär ska få mer tid att arbeta med din konst.

Katarina Jönsson Norling, bildkonstnär &riksordförande
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare & vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation