s1_Omslag2_2022

KONSTNÄREN #2 2022 Konsten och demokratin

Detta nummer tar avstamp i det kanske mest grundläggande för svensk konst idag–konstnärens relation till det gemensamma styret, vår demokrati. I en rad intervjuer och reflexioner lyfts perspektiv på konstnärlig frihet, demokratiska strukturer och hämmande mekanismer.

Erik Augustin Palm talat med företrädare för flera kulturmyndigheter om hur de klarar av att balansera de politiska kraven med konstens oberoende, utifrån den omtalade utredningen "Så fri är konsten" från 2021.

I numrets stora politikerintervju har Karolina Modig träffat företrädare för de åtta riksdagspartierna och ställt samma fråga om hur den konstnärliga friheten ska säkras rent kulturpolitiskt och vad som är dess största hot, enligt politikerna. Emil Åkerö skriver om nätets offentlighet och toleransgränser, inte minst vad gäller avbildningar av kropp, maskulinitet och nakenhet. Vi möter även forskaren Edda Manga som skrivit en rapport om konst och demokrati samt konsthistorikern Kristoffer Arvidsson som undersökt hur svensk konstnärlig kanon utvecklats i en ny utställning.

Artiklar ur detta nummer

Linda_Marie_Karlsson_KRO_maj2022_4N4A8333_NY_small_finlir_web

Konsten under attack

Krönika för medlemssidorna i Konstnären 2 2022 av Linda Marie Karlsson, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation

Läs hela artikeln-->

Magdalena måla

Hur mycket konst tål Sverige?

Riksdagspartiernas konstpolitik är ofta en tävling i vem som skärpt siffrorna och lagförslagen starkast sedan förra valspurten. I KONSTNÄRENs politikerintervjuer för 2022 har Karolina Modig sökt blicka bortom specifika procentsatser och opportunt valfläsk mot de mer fundamentala demokratiska frågorna om armlängds avstånd, konstnärernas villkor och kulturens reaktion på kriget i Ukraina.

Läs hela artikeln-->

Konstnaren_ledare_fb

Ledare #2 2022

En stor del av alla de konstnärer jag mött i mitt liv har tagit det politiska och gemensamma på djupaste allvar. Inte bara i konsten, utan genom hela sitt liv, som medborgare och medmänniska. Kanske har detta varit tydligast bland konstnärer som levt i dysfunktionella demokratier eller rent av auktoritära regimer.

Läs hela artikeln-->

forskaren

Vem representerar konsten?

I rapporten Konst och demokrati – Representationsmakt av Statens konstråd frågar idéhistorikern Edda Manga vilka implikationerna är av att det civila samhället är beställare av konst?

Läs hela artikeln-->

Giorgiana Zachia

Är konsten underställd demokratin?

Hur kan idén om folkstyre förenas med konstens exkluderande system? Chefredaktör Robert Stasinski letar efter alternativ för konsten bortom populism och instrumentalisering.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!