En sista önskan!

TEXT: Anders Rydell

Det här blir min sista ledare. Efter sju år är det nu dags för mig att lämna KONSTNÄREN. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna en tidning som har varit så viktig, givande och rolig att arbeta med.

Jag vill främst tacka alla medarbetare, skribenter, fotografer, illustratörer och konstnärer som bidragit. Och tidningens omistlige formgivare Nille Svensson, som nu också går vidare till andra uppdrag. Jag började på KONSTNÄREN hösten 2008. Stora förändringar antogs vara på gång. Alliansen och dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth hade initierat en ny kulturutredning.

Såhär i efterhand kan man konstatera att de många farhågor som fanns inför utredningen inte blev verklighet. De dramatiska nyliberaliseringar av kultursfären som en del varnade för visade sig vara överdrivna. Kulturpolitiken överlevde. 

Dåvarande kulturministern hade talat sig varm för ett större inslag av privat kapital genom sponsring och mecenatskap av kultur – men lyckades inte bereda vägen för en sådan utveckling genom till exempel avdragsrätt för konstinköp. Men det var inte heller någon expansiv kulturpolitik som fördes. Adelsohn Liljeroth ansåg själv att det främsta kulturstödet var regeringens ”skattesänkningar”.

Arvet efter kulturutredningen blev inte så mycket ekonomisk såsom strukturell – genom Kultursamverkansmodellen. En reform det kommer dröja decennier innan vi ser de verkliga effekterna utav. I bästa fall kommer vi se en större mångfald av kultur i Sverige, i sämsta fall större klyftor i utbudet mellan regioner.

Det här ett område jag kommer fortsätta att bevaka i min nya roll som kulturchef på Hallpressen som ger ut fjorton lokaltidningar i mellersta och södra Sverige. Den kunskap och framför allt medvetenhet om konstnärernas situation jag fått på Konstnären är något som jag kommer att bära med mig.

Ett annat område som jag ägnat allt större fokus på under åren på KONSTNÄREN är högerextremismens kultur- och konstsyn. Häromåret sade riksdagsledamoten Margareta Larsson (SD) att konstnären Carolina Falkholt borde kastas i fängelse – bara ett utslag för hur det offentliga kultursamtalet har skiftat. Det jag är mest stolt över under min tid här är vår granskning av denna politik och de hot som idag riktas mot konstnärer. Hot som riskerar att tysta den fria konsten. Det är en granskning som det senaste året också övergått till aktion.

Myndigheten för Kulturanalys kommer i oktober, i samarbete med KRO/KIF och Författarförbundet, att genomföra en stor enkätundersökning med förbundens medlemmar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur många som drabbas direkt eller indirekt av hot, trakasserier och våld just för att de arbetar som författare och konstnärer.

Det är oerhört viktigt att även ni som inte har drabbats av hot och trakasserier också besvarar enkäten. Även om man inte är utsatt idag, kan man vara det imorgon. Men vi vill också komma åt något som är nästan lika farligt som hoten, självcensuren – inte bara från yrkesutövare utan också från museer, konsthallar och andra beställare.

Utifrån den kunskap och information som denna undersökning ger är vår förhoppning att skapa tryggare villkor för alla konstnärer. Att främja och skydda den konstnärliga friheten och yttrandefriheten för framtiden.

Anders Rydell
Chefredaktör 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!