konstnaren1603_s1_0.jpg

KONSTNÄREN #3 2016

Vad har hänt med mediernas konstbevakning sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande? I årets tredje nummer riktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst.

Artiklar ur detta nummer

makt_eva_2386496.jpg

Eva Beckman: ”Babel-formatet skulle passa konsten dåligt”

Eva Beckman, kulturchef på SVT, vill hitta nya programidéer för samtidskonsten.

Läs hela artikeln-->

Provision – när, till vem och hur mycket?

Vad är en skälig provision vid försäljning av verk i samband med en utställning? Och vilken provision är rimlig vid för­medling av uppdrag?

Läs hela artikeln-->

År 2017 ska bli ett handlingarnas år!

Ett säkert säsongtecken den här tiden på året är flödet av årskrönikor. Med de erfarenheter vi har i ryggen från de senaste tolv månaderna blir 2016 knappast ett undantag.

Läs hela artikeln-->

snapshot_tidningen-debatt_riven.png

Jörgen Svensson: ”Kulturpolitiker borde få en obligatorisk utbildning inom samtidskonsten.”

Jörgen Svensson, konstnär, bosatt i Göteborg, fortsätter debattserien om konstpolitikens framtid.

Läs hela artikeln-->

kritik_kritik_illustration_cmyk.jpg

Konstkritikens nya rum

Hur ska konstkritiken överleva på en allt hårdare publicistisk marknad? Genom att skaffa sig nya beskyddare och betrakta sig som en konstnärlig genre, föreslår Kritiklabbet, ett nytt initiativ finansierat av Bonniers.

Läs hela artikeln-->

konstbevakarna_konstkritik.png

Konstbevakarna

Vad har hänt med konstbevakningen sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande?

Läs hela artikeln-->

kakan_2.jpg

Konstnären i medierna

Kändiskonstnären, skandalkonstnären, den outtröttliga konstnärsdebattören. Ida Therén har pratat med fem konstnärer som mer eller mindre frivilligt hamnat i mediernas blickfång. Möt Kakan Hermansson, Erik Krikortz, Nina Bondeson, Makode Linde och NUG (eller åtminstone hans gallerist).

Läs hela artikeln-->

gestaltaren_80497d4b27f87f45_org_fix.jpg

En loggbok över flytten av Kiruna

Med flytten av staden Kiruna genomförs en unik konstnärlig gestaltning. Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter har uppdraget att berätta om det tidigare livfulla stadsrummets omvandling till en plats för farlig att vistas på då malmen under börjar brytas. Sofia Sundberg beskriver arbetet och förutsättningarna.

Läs hela artikeln-->

Sofia Curman: Samtidskonsten tycks inte riktigt passa in i dagens medielogik

Jag ägnar mig åt att räkna artiklar, inslag och program om samtidskonst i dagstidningars kulturbilagor och på tv och radio. Det är ingen tävling, men om det skulle vara det skulle bildkonsten förlora stort och oproportionerligt mot de flesta andra konstområden.

Läs hela artikeln-->

forskaren_img_6214.jpg

Migrationspolitikens form

Mahmoud Keshavarz undersöker kopplingar och motsättningar mellan design och politik på Malmö högskola.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!