gestaltaren_80497d4b27f87f45_org_fix.jpg

En loggbok över flytten av Kiruna

TEXT: Oscar Carlson

BILD: Ricard Estay

Med flytten av staden Kiruna genomförs en unik konstnärlig gestaltning. Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter har uppdraget att berätta om det tidigare livfulla stadsrummets omvandling till en plats för farlig att vistas på då malmen under börjar brytas. Sofia Sundberg beskriver arbetet och förutsättningarna.

Var i projektet befinner ni er nu?
– Vi befinner oss i den första etappen, som vi kallar Loggbok, men ingen vet hur länge det här projektet fortlöper. De första husen som revs byggdes på 60-talet av betong och tegel. Det material som inte går att förbränna eller återanvända fyller nu gabioner, en sorts stålkorgar vars placering gestaltar formen från de gamla husen.

Hur då?
– Gabionerna avbildar dels den negativa volymen av de gamla huskropparna men blir också murar som märker ut planlösningen. Det görs ett subjektivt val vid arbetet med varje huskropp, till exempel här gör vi innerformen av en etta och här är ingången. Mot staden är formerna solida och stabila, medan de verkar mer upplösta ju närmare gruvan de är. Gestaltningen samspelar med Lysmasken, en röd flyttbar tunnel, skapad av arkitekter. Från Lysmasken kan man överblicka arbetet med stadsomvandlingen men den utgör också gränsen för var man tillåts vistas.

Hur är det att jobba med ett så öppet projekt?
– I vanliga fall så finns det en planering med tidsplan och budget men här följer arbetstakten och förutsättningarna stadens förändring. Det är jättekul att inte behöva jobba kortsiktigt. Vi kom in alldeles i början av stadsomvandlingen, vilket är en otrolig förmån. Jag har också fått samma villkor som andra yrkesgrupper i projektet och det är inte vanligt för konstnärer.

Oscar Carlson

Bildtext: SOFIA SUNDBERG, KARL TUIKKANEN OCH INGO VETTER, Loggbok, 2011–. Foto: Ricard Estay