forskaren_img_6214.jpg

Migrationspolitikens form

TEXT: Oscar Carlson

BILD: www.borderframing.eu

Mahmoud Keshavarz undersöker kopplingar och motsättningar mellan design och politik på Malmö högskola.

Hur skulle du säga att design påverkar människors rörlighet och migration?
– Som designer och forskare ser jag världen som serier av materiellt skapade, återskapade och ännu icke skapade artefakter, platser och rum. Detta innebär att världen, och möjligheterna att bo, röra sig och verka i den bestäms av ting, tjänster och processer. Möjligheten att röra sig i världen är en av de saker jag ser som sammankopplad med materiella ting, som är formgivna på ett specifikt sätt i historiska, sociala och ekonomiska kontexter som formar migrationspolitiken. Därför har jag i min forskning tittat på specifikt designade saker, som passet, vilket historiskt sett har producerat och representerat dels en rörlighet som är laglig och trevlig och en annan som är olaglig eller nu rentav livsfarlig.

Kan du exemplifiera din forskning i ett projekt?
– Ett exempel är border-framing-dot-eu. Det är ett performativt och arkivbaserat projekt där vi genom barrikaderande band, skyltar och kartor markerar platser i Malmö där polisen har använt till exempel ras-profilering för att hitta, arrestera och sen deportera papperslösa migranter. Vi kartlägger nations- och statsgränser i vardagslivet i en stad där globalisering hyllas, och genom detta vill vi bjuda in allmänheten att se på gränser på ett annat sätt än vad staten vill få oss till.

Skulle du skilja mellan design och poli­tik?
– Nej, verkligen inte. Självklart finns det institutionella och disciplinära skillnader men jag är inte intresserad av att definiera dem. Mitt intresse ligger i de effekter som design och politik, eller vad jag kallar ”design-politik”, skapar i båda riktningar, hur mekanismerna ser ut och vad man kan göra för att bryta och slutligen stå upp mot de repressiva processer som produceras av dem.

Oscar Carlson

 

 

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!