forskaren_1.jpg

Forskaren Emelie Röndahl: Hon utforskar värdet av en handknuten ryamatta

TEXT: Nora Hagdahl

BILD: EMELIE RÖNDAHL

Emelie Röndahl, doktorand i konsthantverk på HDK i Göteborg, väver alltid en stund innan hon öppnar datorn.

I detta projekt använder du traditionell rya som teknik, vad är det som är spännande med rya tycker du?

För mig är det angeläget att använda en traditionell teknik. Det skapar mening för mig. Vävningen är metodisk, en knut i taget från sida till sida, det är en disciplin jag gillar. Rent uttrycksmässigt är det kombinationen av gulligt och fluffigt tillsammans med damm och smuts som har gjort att jag har fastnat för rya. En fritt hängande tråd ger ju lite äckel-fascinations-känslor, som en orm som slingrar sig ner i ett hål och skapar en instabil bild på något sätt.


Du talar om projektet som ”praktik-ledd forskning”. Vad betyder det?

Att jag värderar själva arbetet högst, ”görandet”. Som regel måste jag väva innan jag öppnar datorn, även om jag bara har tid att knyta ett fåtal knutar. Genom att skriva utifrån premissen att praktik kanske är av högre värde än teori hoppas jag kunna tydliggöra tankar om vävning i både vävd och skriven form som kan vara till användning för andra. Just nu är jag intresserad av att förstå hur en feministisk-praktisk kunskap skulle kunna fungera.

Vad hoppas du att du kan lyfta för frågor med ditt forskningsprojekt?

Det finns ett romantiserande förknippat med textil och textilkonstnären som jag tror påverkar vilken plats den får inom konsten. Det finns många fördomar om konsthantverk och om textilkonst. Det är svårt att reda ut komplexiteten kring textil, hushållsarbete, kvinnors arbete med nödvändiga textilier, textil som en avkopplande fritidssyssla liksom den textila konstens relation till kapitalismen och den globala textilindustrin. En förhoppning är ju såklart att mitt arbete ska bidra till förståelse för vad vävning kan vara för oss som lever nu.

Var tror du projektet kommer att sluta någonstans?

Jag förväntas vara klar med allt 2021. Det kommer att bli ett mayhem av ryor! Och antagligen en bok.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!