Sofia Curman: För en nyutexaminerad konstnär är en internationell karriär ett självklart mål.

En sådan sommar som den som just passerat inträffar bara var tionde år: när de tre största konsthändelserna i Europa sker samtidigt. Venedigbiennalen, documenta i Kassel och den stora skulpturutställningen i Münster är fantastiska tillfällen att samla på sig intryck, men också, för den som minglar loss, att knyta nya och viktiga kontakter.

Karolina Modig var i Venedig under biennalens öppningsdagar för en studie i nätverkande, som – vare sig man gillar det eller inte – kanske är den viktigaste konstarten att behärska när man ska slå sig fram på den internationella arena som konstbranschen är.

För många som har rört sig i konstlivet de senaste tio-femton åren är dess internationella karaktär en helt självklar och odramatisk sak. Vi blir inte förvånade när den lokala konsthallen visar en utställning med konstnärer från Colombia, Nigeria, Serbien eller Kina. Vi reagerar inte när inte ”alla talar svenska” på ett seminarium – tvärtom har väl varje seminarium med värdighet minst en internationell talare? I reportaget Hur internationell är svensk konst? berättar några av dem som aktivt jobbar för att internationalisera konstscenen om hur radikalt den har förändrats de senaste två decennierna. På 80- och början av 90-talet var svenskt konstliv fortfarande isolerat. Utöver några affischnamn var det ganska ovanligt att svenska konstnärer visades i internationella sammanhang. Idag är det helt naturligt för en nyutexaminerad konstnär att försöka ställa ut utomlands. En internationell karriär är ett självklart mål.

Att konstvärlden har blivit mer global innebär också att den inte har ett tydligt centrum. Med snabba och billiga kommunikationsmedel kan konstnärer både bo på och resa till de mest avlägsna platser och samtidigt ha stora internationell framgångar. Men det finns ännu platser som lockar konstnärer mer än andra, och New York är helt klart fortfarande nummer ett. I det här numret möter vi tre svenska konstnärer som tagit sig in i stadens
myllrande konstliv, för ett kort besök eller för
att stanna.

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!