”Vad händer om jag har en utställning på ett galleri i något annat land?"

Hur fakturerar jag, vilken moms ska jag lägga på och vilka lagar är det som gäller?” I och med Sveriges inträde i EU förenklades reglerna vad gäller handel inom Europa. Fri rörlighet av varor och tjänster omfattar naturligtvis även konsten. Hur du ska fakturera, och huruvida du ska lägga på moms eller inte, beror dock på till vem du säljer ditt verk.

Varor och tjänster faktureras utan moms mellan företag inom EU. Säljer du till exempel ett konstverk till en gallerist i ett annat EU land ska du därför inte lägga på moms. En förutsättning för detta är att du har ett momsregistreringsnummer, eller SE-VAT-nr, och att den du säljer till också kan uppvisa sitt EU-VAT-n

Vad gäller försäljningar till privatpersoner är det dock den säljande partens lands momsregler som avgör vilken moms som ska läggas, eller inte läggas, på fakturan. Är du registrerad i Sverige är det därmed de svenska reglerna som gäller, vilket betyder att du ska lägga på 12 % om den totala summan av dina försäljningar överstiger 336 000 kr per år (under denna summa har du möjlighet att sälja momsfritt).

Vad gäller överenskommelsen mellan en konstnär och en gallerist eller återförsäljare, så kan ni avtala om vilken lag ni vill ska gälla, i det fall ni hamnar i en tvist rörande tolkningen av ert avtal. Det kan dock vara bra
att komma ihåg att ett galleri eller en utställningsarrangör i ett annat land än Sverige lyder under det landets lagar. Att hänvisa till svenska regler vid oturliga händelser som konkurs eller förskingring av medel är därmed av begränsad nytta.

Sofie Grettve, Jurist Konstnärernas Riksorganisation

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!