forskaren_1_no3_2018.jpg

FORSKAREN Stefanie Malmgren De Oliveira: Undersöker designprocesser

TEXT: Nora Hagdahl

BILD: JAN BERG

Stefanie Malmgren De Oliveira har forskat i modedesign vid Textilhögskolan i Borås.

I din kommande avhandling beskriver du hur centralt seendet är i modeskaparens arbete. Kan du berätta vad du menar med det?
– Jag menar att modedesign skulle kunna beskrivas som sökandet efter nya sätt att definiera hur vi klär oss, och vad vi klär oss i. Grundläggande för det sökandet är seendet. Hur och vad en formgivare ser avgör hur designen utvecklas, från vilka estetiska ideal man följer till hur skapandeprocessen ser ut. Design, menar jag, kan därför ses som ett materialiserande av dessa ”acts of seeing” som en designer samlar på sig under en process. Jag hoppas att med min forskning kunna öka medvetenheten om ett förnuftigt och fokuserat arbetssätt där man kan använda seendet som grund och metod i designandet. 

forskaren_2_no3_2018.jpg

Projektet har lätt fram till en utställning med fotografier och fysiska designexempel på Textilmuseet i Borås. Hur visualiseras denna seendeakt du talar om där? 
 – Jag visar bilder ur ett samarbete med fotografen Jan Berg där jag kunde spela in och noggrant fånga alla de steg i designprocessen som vanligtvis går förlorade, som alla experiment med olika material och former. Jag hoppas att detta ska vara ett bra sätt att kommunicera de ”acts of seeing” som tar plats då en formgivare testar och utvecklar idéer. 

forskaren_3_no3_2018.jpg
Hur känner du kring att arbeta med ett praktiskt ämne på ett teoretiskt sätt? Vad innebär det för dig att forska i modedesign?
 – Det praktiska arbetet inom konstnärliga fält är alltid basen varpå man bygger idéer och utforskar nya metoder. Jag tror att nya idéer och tillvägagångssätt kan stimuleras genom konstnärlig forskning, vilket i sin tur kan utveckla fältet. För mig har forskningen erbjudit möjlighet att djupdyka i mitt ämne och skapa mig mer exakta uppfattningar om det jag valt att studera. Det är en lyx som vanligtvis inte ges i en industri med så högt tempo som modevärlden. 

Bilder:
1 Volume Piece, 2018. 
2 Wrapping, Flower Piece 2017. 
3 Volume Piece, 2018. 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!