Sofia Curman: Konsten i våra gemen­samma rum visar att konstvärlden är lika trendkänslig som andra fält.

TEXT: Sofia Curman

I politiskt turbulenta tider tycks det bli viktigt att uttrycka identitet och tillhörighet genom sina kläder. Det säger modeforskaren Philip Warkander i en text i den här tidningen.

I konstnärskretsar har modeströmningar uppstått som en sorts motståndshandling och avståndstagande mot borgerliga ideal. Basker och randig tröja var från början konstnärernas sätt att visa sympati för lägre samhällsklasser. Nu är det höst 2018, och vi befinner oss i skrivande stund i total politisk förvirring. Kanske åker inte baskern på, men valresultatet kommer definitivt ge upphov till en mängd exempel på motståndets estetik inom konstnärskåren.

I det här numret av KONSTNÄREN tittar vi på olika sätt som konst- och modevärldar möts. Det kan vara i enskilda kreatörers idéutbyte, som i konstnären Ylva Snöfrid och modeskaparen Diana Orvings vibrerande skildring av ett fruktbart samarbete i värmebölja i Aten. Eller i mer eller mindre frivilliga utbyten mellan konstnärer och modeindustrin, som när historiska konstverk används som mönster på en collegetröja. Vi möter också tre smyckeskonstnärer som berättar hur de befinner sig i gränslandet mellan konst- och modebransch. De har verktygen att röra sig mellan världarna och vill gärna visa upp sina verk på både modemässor och konstutställningar. Men i både konst- och modevärlden har man svårt att ta emot det som inte lätt går att sätta etikett på. För konceptuellt för att vara mode; för bärbart för att vara konst? 

Begreppet trend är inte särskilt omtyckt i konstsammanhang. Förmodligen för att det associeras till någonting snabbt övergående när förhoppningen om konsten är att den ska vara tidlös och ha ett eget, evigt värde. Men tittar vi på konsten i våra gemensamma rum blir det tydligt att konstvärlden är lika trendkänslig som andra fält. På torget där en modernistisk skulptur restes för tjugo år sedan, uppförs idag ett tillfälligt performance eller ett verk som kommenterar klimathotet. Vem bestämmer när det är dags att byta riktning för den offentliga konsten? Och vad händer med konstnärer som plötsligt anses hopplöst ute. I reportaget Trendsättare berättar konstnärer och beställare om förutsättningarna som avgör hur konsten i det offentliga rummet ser ut. 

Och för första gången (och förmodligen sista) i KONSTNÄRENs historia, har vi med inslaget Dagens outfit, där konstnärer berättar om sin klädstil. Det visar sig, givetvis, att omsorgen om ytan inte är det minsta ytlig utan står i stark förbindelse med respektive konstnärskap.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!