Förslag för mer trygghet åt konstnärer

TEXT: SOFIA CURMAN

Nu ligger konstnärsförbundens gemensamma trygghetsrapport på socialförsäkringsministerns bord.

I inledningen till rapporten skriver förbunden: ”Konstnärer skall inte ha några särskilda förmåner eller privilegier. Men det är rimligt att de ges en likvärdig social trygghet med alla andra.” Rapporten är en granskning av förslagen i den stora Socialförsäkringsutredningen som kom 2015, med konkreta tilläggsförslag som kan stärka villkoren för bild- och formkonstnärer. Bland annat föreslås att statliga stipendier ska vara sjukpenning- och pensionsgrundande och att det bör skapas allianser för konstnärer, liknande teateralliansen.

Under hösten har rapporten presenterats för både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och riksdagspartierna. Nu inväntar förbunden respons från Socialdepartementet.

– Ministern höll med om vår verklighetsbeskrivning och medgav att trygghetssystemen inte är anpassade för konstnärer, säger KRO/KIF:s riksordförande Katarina Jönsson Norling efter mötet med Annika Strandhäll.

En av rapportens slutsatser är att de förbättringar för egenföretagare som föreslås i Socialförsäkringsutredningen inte löser situationen för bild- och formkonstnärer. Ett exempel är förslaget att det inte skall ställas krav på inkomstens, eller arbetets, varaktighet när SGI (sjukpenninggrundande inkomst) beräknas. Men förändringen föreslås endast gälla anställda och aktiebolag, och inte enskilda näringsidkare, den företagsform som är vanligast bland konstnärer. Under mötet med förbunden öppnade Annika Strandhäll upp för att se över förslaget.

– Hon lovade att gå tillbaka och analysera de överväganden som gjorts, säger Katarina Jönsson Norling.

Den parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsutredningen har framhållit att man inte vill ha särlösningar för olika yrkesgrupper. Samtidigt slog ministern fast under mötet att SGI:n och föräldrapenningens storlek inte ska bero på handläggarens kunskap om ett specifikt arbetsmarknadsområde när ett ärende utreds hos Försäkringskassan. Grundläggande är att alla ska få samma bedömning, också konstnärer.

– Hon var därför inte helt främmande för möjligheten att skapa en enhet, typ Försäkringskassan Kultur, med specialkompetens om kulturskapares arbetssituation, säger Katarina Jönsson Norling.

Annika Strandhäll har avböjt medverkan i KONSTNÄREN innan hennes departement har svarat konstnärsförbunden. Katarina Jönsson Norling vågar inte mer än att vara försiktigt optimistisk till hur förslagen i rapporten ska tas emot.

– Känslan kvarstår – att det saknas politiskt stöd för speciallösningar för konstnärer. Men som följd av rapporten har Miljöpartiet lagt en motion om att alla stipendier ska vara pensionsgrundande, så kanske går det att få till förändringar i stipendiesystemet? När vi träffade riksdagspartierna lyfte flera representanter att regelförenklingar för aktiebolag, både sådana som redan genomförts och sådana som är på gång, borde få fler kulturskapare att välja den företagsformen.

Sofia Curman

 

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!