lena_from.jpg

Tre frågor till Lena From

TEXT: Sofia Curman

BILD: Ricard Estay

"Civilsamhället bestämmer. Så är det", säger Statens Konstråds projektchef för Konst händer.

Medborgardialog är ett nyckelord i regeringssatsningen som Konst händer är en del av. På vilket sätt?
– Konst händer handlar om att genomföra exempel på vad offentlig konst kan vara i miljonprogrammet idag och att vi, när vi gör det, ska försöka utveckla metoder för en genuin medborgardialog, eller invånarinflytande som vi hellre kallar det, i de processer som kringgärdar den offentliga konsten.

I Konst händer är det inte konstnärer som sökt offentliga gestaltningsuppdrag, utan konstnärerna kom in först när ni utsett platser och grupper att jobba med. Vem har sista ordet om konstprojektet eller verket?
– Civilsamhället bestämmer. Så är det. I några fall har civilsamhället också tackat nej till vårt första förslag på konstnär. Då har vi fått börja om.

Vad hoppas Statens konstråd som myndighet lära sig av Konst händer?
Hur man kan arbeta så att det verkligen blir ett genuint invånarinflytande på plats och inte bara någonting som stannar på pappret. I slutändan ska vi rapportera vad vi har kommit fram till, så därför har vi också följeforskare knutna till projektet som är med från början.

LÄS REPORTAGET Johanna Billings uppdrag