s1_omslag4_2018.jpg

KONSTNÄREN #4 2018

I årets fjärde nummer av KONSTNÄREN utforskar vi olika slags konstnärsroller. Det visar sig att det enklaste men också mest radikala sättet att bryta med myten om det ensamma konstnärsgeniet är att arbeta i grupp. Det kan vara i kollektiv med andra konstnärer, eller i projektgrupper med andra yrkesroller: klimatforskare, webbingenjörer, lärare eller arkitekter.

Vi träffar tre nytänkande konstnärskollektiv som på olika sätt tar sig an sin samtid och framtid. Cyberfeministerna 0s+1s Collective visar i sina projekt behovet av en mer jämlik digital värld. Art Lab Gnesta är en plats där konst skapas och ställs ut, och som har kommit att kretsa kring det lokala kärret och klimatfrågor. Japanska Team Lab är ett gigantiskt högteknologiskt kollektiv som klarar att skapa konst utan konstnärlig ledare.

Vi tittar också på hur nya branscher, som dataspelsvärlden, söker konstnärer för samarbete. Och i ett reportage möter vi konstnärer som i byggboomstider ser som sin uppgift att bidra med sitt  perspektiv på stadsplanering. Vad är konstens och konstnärernas plats i de nya lyxiga bostadsområdena? Och vad menas egentligen med begreppet hållbart?

Artiklar ur detta nummer

Sofia Curman: ”Det enklaste och mest radikala sättet att bryta med myten om det ensamma konstnärsgeniet är att arbeta i grupp.”

Det finns ett välkänt glapp mellan konstens starka ställning i vårt samhälle och konstnärens status i detsamma. På ett politiskt plan är majoriteten av riksdagspartierna överens om att den fria konsten är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Läs hela artikeln-->

4._foto_ricard_estay5.jpg

Konstnärens plats i staden

Vilken roll ska konsten spela när staden förtätas och nya bostadsområden byggs? Och vad betyder egentligen att bygga hållbart? KONSTNÄREN har pratat med konstnärer som tagit på sig uppgiften att ifrågasätta stadsplaneringen och komma med alternativa lösningar.

Läs hela artikeln-->

kummelholmen_lars_kleen_24_okt_001.jpg

Om en båt – ett samtal mellan två skulptörer

När skulptören Beth Laurin såg kollegan Lars Kleens Båt på Kummelholmen utanför Stockholm blev hon tagen. I ett möte samtalar konstnärerna om tankeprocesser, tekniska detaljer och närvaron av livet och döden i hans konst.

Läs hela artikeln-->

jfmocamiami1.jpg

Konstnärer sökes – spelbranschen vill samarbeta

Sverige är ett land i framkant inom spelindustrin och nu söks efter fler kompetenser. Kan konstnärerna passa in i spelvärlden?

Läs hela artikeln-->

0.margaretabsandeback181129_mbs3065-edit-edit-edit_0.jpg

0s+1s Collective – En kollektiv hjärna på nätet

För cyberfeministiska 0s+1s Collective är den digitala närvaron central, både som arbetsmetod och tematik. När man vill skapa strukturförändringar i en manligt kodad värld är det enklast att arbeta tillsammans.

Läs hela artikeln-->

1._tasneemkhan_scn8775.jpg

Art Lab Gnesta: Träskaktivister

I ett bryggerihus i den lilla orten Gnesta har en grupp konstnärer och curatorer skapat en processorienterad tankeplats där gränser mellan konst, forskning, klimataktivism och pedagogik suddas ut. I centrum finns ett träsk, som till och med fått en egen konstbiennal.

Läs hela artikeln-->

1.graffiti_nature_main_teamlab.jpg

teamLab: Skapar med algoritmer

Efter att ha förtrollat publik världen över med sina digitala installationer har konstvärldens ”ultrateknologer” öppnat ett museum på hemmaplan. Japanska teamLab har vuxit från ett litet teknikföretag till ett jättekollektiv utan en utpekad konstnärlig ledare.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!