omslag4_2019.jpg

KONSTNÄREN #4 2019: Arrangörer

I årets sista nummer av KONSTNÄREN uppmärksammar vi arrangörerna. De som ser till att konsten möter en publik.

Det är uppenbart att den främsta drivkraften för den som startar en utställningsverksamhet är behovet av att skapa någonting nytt, att fylla ett tomrum man har identifierat på konstscenen. Det finns hundratals initiativ runt om i landet, många har startat de senaste åren, kanske som en reaktion på ett hårdare politiskt klimat och på ett slags paradigmskifte i konstlivet där de etablerade institutionerna inte räcker till för den mångfald av uttryck som samtidskonsten består av. KONSTNÄREN har träffat en handfull av dessa och pratat om stora ambitioner och lika stora utmaningar.

Artiklar ur detta nummer

kulturbudget_ill_dennis_eriksson.jpg

Konstchefens omöjliga uppdrag

Göteborgs konstmuseum har varit utan chef i nästan tre år. I andra kommuner har konstchefer fått sparken, gått in i väggen eller helt enkelt gett upp och bytt yrke. Konstnären har pratat med chefer för kommunala konsthallar och museer om vad som krävs för att lotsa sig själva och verksamheten igenom underfinansiering, svaga förvaltningar och undanglidande politiskt stöd.

Läs hela artikeln-->

martin_brusewitz_hangmen_project-4_0.jpg

Arrangörerna

Konstnärsdrivna gallerier, idébaserade curatorsprojekt och mobila utställningsplattformar. Vid sidan om de stora institutionerna och de kommersiella gallerierna finns initiativen som får konstlivet att myllra. KONSTNÄREN har besökt några av dem och pratat om drivkrafter och utmaningar. Och var sjutton man ska få pengar ifrån?

Läs hela artikeln-->

martin_brusewitz_mint-2.jpg

Mint vill vara rotade i verkligheten

Läs hela artikeln-->

martin_brusewitz_hangmen_project-6.jpg

hangmenProjects föddes ur frustration och lust

Läs hela artikeln-->

martin_brusewitz_hangmen_project-4.jpg

C-print vill visa konsten som saknas på svenska scenen

Läs hela artikeln-->

martin_brusewitz_kummelholmen-2.jpg

Kummelholmen lockar världsnamn till ett gammalt pannrum

Läs hela artikeln-->

2annavandervliet_foto_emelie_asplund.jpg

ICIA vill vara en plats där idéerna sätts främst

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!