konstnaren_1_2016.png

Konstnären nr #1 2016

Ur KONSTNÄREN nr #1 2016:

LOULOU CHERINET: En av Sveriges mest uppmärksammade videokonstnärer blev ratad av svenska konstskolor. I stället tog karriären fart i Etiopien. När hon började ställa ut hemma i Sverige var hon ovan vid hur publiken tolkade svarta kroppar.

KONSTPOLITIK: Var femte konstnär utsatt för hot och hat, enligt Kulturanalys nya rapport.

KONSTPOLITIK: ”Fy fasen vad vi har att göra”. Alice Bah Kuhnke pressas på svar kring MU-avtalet, enprocentsregler och klassdiskriminering i konstvärlden.

REPORTAGE: Det vita havet.
Sanna Samuelsson träffar studenter som kämpar mot klass- och vithetsnormen på konsthögskolorna.

GESTALTAREN: Sirous Namazi leker viskleken på Hovrätten för Övre Norrland i Umeå.

Artiklar ur detta nummer

pol_hotoch_hat_0.jpg

Unik kartläggning av hot mot konstnärer

Myndigheten för kulturanalys har sammanställt och analyserat svaren på den enkät som skickades ut till KRO/KIF och Författarförbundets (SFF) medlemmar hösten 2015. Den bakomliggande frågan är om utsatthet och oro påverkat utövarnas konstnärliga frihet – och i förlängningen vad det får för konsekvenser för det demokratiska samtalet.

Läs hela artikeln-->

Inför deklarationen

0, 12 eller 25 %? Vilken moms det är som gäller för försäljning av konst?
Det här är en vanligt förekommande fråga, och lockande som det kan vara att snabbt svara med hänvisning till skatteverkets regler om de olika momssatserna så döljer det sig ofta en lite mer komplex problematik bakom denna fråga.

Läs hela artikeln-->

Frågan om konstens nytta är konstnärernas dilemma

Läs hela artikeln-->

rep_konstskol2.jpg

Det vita havet

Vitt och medelklass. Homogeniteten på landets konsthögskolor är ett demokratiskt problem, och påverkar vilken konst som skapas där. KONSTNÄREN har pratat med studenter som ifrågasätter strukturerna. Men vad gör egentligen skolorna?

Läs hela artikeln-->

loulou_profil.jpg

Loulou Cherinet

Vägen in i svenskt konstliv gick via Etiopien. När hon började ställa ut hemma i Sverige var hon ovan vid hur publiken tolkade svarta kroppar. Konstnären har träffat en konstnär som drivs av hämnd och bejakar komplexitet.

Läs hela artikeln-->

Det kan inte finnas ett svårare och bättre sätt att hantera hoten än att fortsätta skapa.

När jag vid årsskiftet tillträdde som chefredaktör fick jag frågan vilken jag anser vara KONSTNÄRENS viktigaste bevakningsområde. Jag svarade: konstnärers rättighet och möjlighet att fritt utöva sitt konstnärskap.

Läs hela artikeln-->

alice_bk_foto_krokif.jpg

Kulturministern: "Fy fasen vad vi har att göra”

KONSTNÄREN har träffat kulturministern Alice Bah Kuhnke och pratat om hur hon ska stärka konstnärernas villkor.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!