Konstnärers försörjning


Hur skapar vi villkor och förutsättningar som gör det möjligt för professionella konstnärer att försörja sig på den konstnärliga verksamheten och därmed se till att Sverige når sitt kulturpolitiska mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”? På denna sida hittar du artiklar som på olika sätt belyser konstnärernas situation, diskuterar vad hållbara konstnärskap är och varför det tycks så svårt att förändra konstnärernas ekonomiska situation. För rekommenderade arvoden, se fliken Arvodesrek.

VAL2022_Sara_Stories

Val 2022: Bättre villkor för konstnärerna!

Valkampanj |  30 maj 2022
Konstnärernas Riksorganisation genomför inför riksdagsvalet 2022 en kampanj med våra politiska förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor skall kunna förbättras, i fem delar. I den första delen lyfter vi några förslag för att förbättra bild- och formkonstnärernas villkor. Läs mer om kampanjen och hur du kan stötta den på val2022.kro.se.

Läs mer →

Annons ↓

Making a Living Making a Life

Making a Living Making a Life

Artists in conversation |  27 maj 2021
What is revealed in moments of crisis about the resilience or fragility of the ways in which artists currently make a living? Where do we find examples of artistic lives sustained by unexpected forms of social and economic relationship? In April 2021, Konstnärernas Riksorganisation brought together six artists from Sweden and the UK for a digital roundtable in order to “think aloud and together” about the strategies by which people make a life around the work of art. This was a search for clues,

Läs mer →

murev-IG

Ett stort kliv mot ett bättre MU-avtal!

MU-avtalet |  2 juni 2023
Den 1 juni lämnade Statens kulturråd ett förslag till reviderad version av MU-avtalet till Kulturdepartementet. Nu hoppas vi att staten kan skriva under avtalet så snart som möjligt och att det förhoppningsvis träder i kraft nästa år. När avtalet utvärderas om något år hoppas vi att det tydligt visar att villkoren för bild- och formkonstnärer som medverkar i en utställning blivit bättre – även hos arrangörer i kommunal, regional och privat regi!

Läs mer →

Annons ↓

Remisser

Remissvar på betänkande "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23

Remissvar |  26 september 2018
Konstnärernas Riksorganisation har skrivit ett 43 sidor långt remissvar på den stora konstnärspolitiska utredningen "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23. Läs våra konkreta förslag för en konstnärspolitik som gör det lättare för konstnärerna att försörja sig på sin konst.

Läs mer →

argumentera_colour_0.jpg

17 skäl för kommuner, regioner och arrangörer att tillämpa MU-avtalet… och sex sätt att kvalitetssäkra arbetet!

MU-avtalet |  3 april 2019
Vi har under åren fått många förfrågningar från arrangörer och politiker om argument för att kunna driva frågan om höjda kulturanslag för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar.

Läs mer →

Annons ↓

konstnaren_2_2019_omslag_2.jpg

Konstnären #2 2019: Det känsliga ämnet pengar

Konstnären temanummer |  5 juni 2019

I konstsammanhang låtsas man gärna att pengar varken finns eller behövs. Ingen blir konstnär för att bli rik, men hur bra konst skapas i ett kraftigt underfinansierat system? Hur påverkar den ekonomiska stressen konstnären?

Konstnären #2 2019 undersöker "Det känsliga ämnet pengar".

Läs mer →

grejs_3_low_0.jpg

Varför är konstnärer fattiga?

Konstnären |  13 juni 2019
Vad är det som gör det så svårt att förändra konstnärernas ekonomiska situation? Varför accepterar vi att konstnärer inte tjänar mer när konstmarknaden omsätter miljarder? Robert Stasinski gräver i bohemmyter, neuroforskning och den förnekade konstekonomin för att finna svar.

Läs mer →

DSC_4647_SaraEdström_foto_GeskaBrecevic_BW.jpeg

Stora skillnader mellan regioner vid fördelning av krisstöd till det regionala kulturlivet

10 augusti 2021
Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, kommenterar Kulturrådets rapport “Uppföljning av krisstöden till regionerna” från den 15 juni om hur 2020 års coronastöd till regionerna har fördelats och vad det gett för effekter för att ett regionalt kulturliv ska stå starkt efter pandemin.

Läs mer →

2_alexandra-pirici.jpg

Alternativ ekonomi? När konstnärer själva får välja.

Konstnären |  11 juni 2019
Dela på pengarna och samla konst tillsammans. 
Det är två förslag på hur konstnärer själva kan skapa nya ekonomiska system för konstvärlden. Men steg ett är att över huvud taget våga prata om pengar.

Läs mer →

Några rader om KKN

Den verksamhet som konstnären bedriver tillhör det som kallas Kulturella och Kreativa Näringar (KKN). En viktig del av näringslivet då KKN står för 3,1 procent av Sveriges BNP. Större än både bilindustrin och jordbruket, och med över 120 000 företag. Konstnärernas Riksorganisation har också detta perspektiv på den konstnärliga verksamheten under bevakning.

Ta gärna en titt på de stöd och bidrag som erbjuds KKN. 

Se mer här från Kulturrådet och Tillväxtverket.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!