skärmdump från video

Se panelsamtalen från Kultur i Almedalen på YouTube

Ni har väl inte missat att det går att se på alla inslag från Kultur i Almedalen som hölls under årets Almedalsvecka i efterhand? Alla seminarier från Kultur i Almedalen finns att se på YouTube.

Ni har väl inte missat att det går att se på alla inslag från Kultur i Almedalen som hölls under årets Almedalsvecka i efterhand? Vi deltog med en egen programpunkt på Svensk Scenkonsts plattform Kultur i Almedalen på Gotlands museum med titeln ”Hur stärker vi bild- och formkonsten?” den 5 juli, och på samma dag och plats deltog vår vice ordförande Linda Marie Karlsson i KLYS programpunkt "Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?"

Här är länkarna till samtalen på YouTube

”Hur stärker vi bild- och formkonsten?”
https://www.youtube.com/watch?v=q5wXbuxew4o

"Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?"
https://www.youtube.com/watch?v=pVh61HTBdr0

Mer om vår programpunkt: Hur stärker vi bild- och formkonsten? Pandemin synliggjorde kulturskaparnas utsatta situation, inte minst de professionella bild- och formkonstnärerna som har låga och oregelbundna inkomster och ofta hamnar utanför trygghetssystemen och näringspolitiska åtgärder. Det är uppenbart att det krävs kraftfulla åtgärder för att för att säkra ett livskraftigt konstliv i hela landet och samtidigt förbättra konstnärernas möjligheter till skäliga arbets- och avtalsvillkor. Frågan är vilka åtgärder som krävs, hur de skall genomföras och vem som ska göra det? Konstnärernas Riksorganisation har bjudit in några företrädare för politiken och myndigheter för att diskutera bild- och formkonstens utmaningar och framtid i Sverige.

Medverkande:
Amanda Lind, kulturpolitisk talesperson, Miljöpartiet Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden Sara Edström, riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, Konstnärernas Riksorganisation