Reform 01. Investera i konsten och kulturen

Mindre än en procent av statens budget läggs på kultur. Med en expansiv kulturpolitik, skulle fler få tillgång till konst och kultur i olika sammanhang. Med en expansiv konstpolitik där efterfrågan på bild- och formkonst stimuleras och bild- och formkonstnärerna får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga uppdrag, skulle fler av Sveriges välutbildade bild- och formkonstnärer kunna försörja sig på det de är utbildade för, och medborgarna skulle få tillgång till mer konst. Det skulle göra Sverige intressantare att bo, leva i och besöka och vi skulle bli bättre på att uppfylla de kulturella och konstnärliga rättigheterna.

För 70 år sedan antog FN:s generalförsamling en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Rättigheterna, som är universella, odelbara och avhängiga varandra, utgör både en humanistisk vision och ett juridiskt regelverk i form av konventioner. Vad många inte vet är att de kulturella och konstnärliga rättigheterna utgör en del av deklarationen. Även dessa ska främjas, skyddas och uppfyllas av nationerna. ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst” står det, och konstnärerna har rätt både till yttrandefrihet och skydd av sina ideella och materiella intressen.

I Sverige anser alla partier att kulturen har ett egenvärde, det visar den stora kulturpolitiska partienkäten 2018. Offentliga kulturanslag ska alltså inte behöva motiveras med andra politiska syften. Kulturen i sig är målet för kulturpolitiken.

”Kulturen hjälper oss att förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ. /…/ Ekonomi är ett medel och kultur ett mål.”

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm i en text för Statens Kulturråd
 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!