Reform 06. Stimulera efterfrågan på konst och konsthantverk

Genom att ta bort nuvarande negativa särlösningarna för bild- och formkonstnärer, skapas förutsättningar för att fler kan försörja sig på den konstnärliga verksamheten.

Sedan 2000 har nästan hälften av Sveriges konstföreningar lagts ner, många av dem arbetsplatsföreningar. Effektiviseringen av arbetslivet har gjort det svårt att hålla liv i konstföreningarna, samtidigt som konstmarknaden är stadd i förändring. Därför behövs efterfrågestimulanser på konst och konsthantverk.

Konstnärer hanterar idag fyra olika momssatser; 25, 12, 6 och noll procent. Detta försvårar för konstnären som näringsidkare och har skapat avgränsningsproblem. All försäljning av originalkonst – oavsett om det sker genom galleristens eller konstnärens försorg – ska kunna omfattas av denna sexprocentiga moms för bild- och formkonst. Däremot bör möjligheten som konstnär att sälja sina egna konstverk momsfritt om försäljningen är lägre än 336 000 kronor behållas.

I många andra länder tillämpas redan en kulturmoms som en lägre generell momssats. Reglerna blir enklare att hantera för konstnärer och den privata efterfrågan skulle stimuleras.

Konstnärernas Riksorganisation rekommenderar konstnärer att bli momsskattskyldiga men kan konstatera att en hel del tillämpar möjligheten till momsfrihet på grund av de krångliga regelverken, trots att de förlorar ekonomiskt på detta.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!