Reform 07. Trygghetssystem måste ge trygghet även åt konstnärer

Social trygghet för kulturskapare ger en självständig konstnärskår och bidrar till Yttrandefrihetslagen som ska säkra ett fritt konstnärligt skapande.

Konstnärernas Riksorganisation är inte ensam om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen ger  kulturarbetare är oacceptabel. Alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare (såväl i 2014 som 2018 års partienkäter). 

Bild- och formkonstnärernas dåliga villkor genom yrkeslivet avspeglar sig självklart också i deras pensioner, i rapporten “Konstnärerna och deras villkor som pensionärer” (av Konstnärsnämnden) framgår tydligt att just bild- och formkonstnärerna hamnar längst ner i statistiken för alla kulturarbetare. Det är en ordning som måste adresseras och åtgärdas.

Både socialförsäkringssystemet och andra arbetsmarknadspolitiska- och näringslivspolitiska regelverk ska fungera som trygghet även för konstnärer med oregelbundna inkomster och som både är företagare och anställda samtidigt, så kallade kombinatörer.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!