Lokalt förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lokala föreningar och talespersoner. De lokala föreningarna är indelade efter län och ordföranden är vanligtvis talesperson. I de län där det inte finns någon förening utses talespersonen av riksstyrelsen i samråd med länets aktiva medlemmar. Några län har två talespersoner. De lokalt förtroendevalda och talespersonerna spelar en viktig roll i riksorganisationens politiska arbete på regional och kommunal nivå.

Blekinge
vakant

Dalarna
Matilda Haritz Svenson, talesperson: matilda.haritz(at)gmail.com

Gotland
Här finns lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Gotland.
Petter Hellsing, ordförande och talesperson: info(at)petterhellsing.se

Gävleborg
vakant

Halland
Agneta Göthesson, talesperson: a.gothesson(at)tele2.se
Katarina Segerbrand, talesperson: ksegerbrand(at)gmail.com

Jämtland-Härjedalen
Lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Jämtland Härjedalen är vilande.

Jönköping
Hans Fredholm, talesperson: info(at)fld.se

Kalmar
Theo Janson, talesperson: konst(at)theojanson.se

Kronoberg
Åke Bergqvist, talesperson: akebergqvist(at)hotmail.com

Norrbotten
vakant

Skåne

Här finns lokalförening Konstnärernas Riksorganisation Skåne. Facebookgrupp
Pia Carlström, ordförande och talesperson: co.olserod(at)gmail.com

Stockholm
Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län är vilande.
Konstnärernas Riksorganisation Stockholms Läns Facebookgrupp samt hemsida http://krostockholm.se/
Louise Stiernström, ordförande och talesperson
Sofia Björkman, styrelseledamot och andre talesperson: sofia(at)platina.se

Sörmland
Åsa Lockner, talesperson: asa(at)madeby.se

Uppland
Här finns lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Uppsala.
Kajsa Haglund, ordförande och talesperson: kajsa.haglund(at)telia.com.

Västerbotten
Här finns lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Västerbottens län
Linnea Norén, ordförande och talesperson: kro.vasterbotten(at) gmail.com

Västernorrland
Anna Norvell, talesperson: annanorvell(at)yahoo.se

Värmland
Vakant

Västmanland
Här finns lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Västmanlands län
Gunnar Forsman, ordförande och talesperson: gunnar(at)forsman-mannberg-konst.nu
Johnny Molton, styrelseledamot och talesperson: johnny.molton(at)gmail.com

Västra Götaland
Här finns lokalföreningen Konstnärernas Riksorganisation Västra Götalands län
Serena Holm, ordförande och talesperson: serenaholm(at)gmail.com

Kö till ateljélägenheter på Guldheden
Anmälningar tas emot på krokifvast@googlegroups.com

Örebro län
Kristina Lindberg, talesperson: thekristinalindberg(at)gmail.com

Östergötland
Anx Kupiainen, talesperson: anx(at)kupiainen.se


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!