Kurser och seminarier


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera. På denna sida kan du också läsa om kommande seminarier workshops med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Våra kortkurser ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

bokföring

Bokföring för konstnärer

Datum: 22 november 2023
Tid: 09:00-12:00

På kursen går vi bland annat igenom olika företagsformer, grundläggande bokföring, moms/skatt, hur du ska hantera din försäljning till eller via galleri och hur du ska beakta momsfrågan i detta sammanhang. Vi går också igenom hur du bokför stipendier och hyresreduktion. 

Kursledare: Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
momsinomkonstområdet

Moms inom konstområdet

Datum: 18 oktober 2023
Tid: 09:00-12:00

I denna specialkurs går vi mer på djupet med moms inom konstområdet. Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För konstnärer och andra verksamma inom kulturområdet gäller särskilda momsregler. Som konstnär måste du hålla reda på vilka olika momsskattesatser som gäller för dina försäljningar av varor eller tjänster, men också ta hänsyn till vilken typ av företagsform du bedriver din verksamhet i, och huruvida du måste redovisa moms eller inte

Kursledare: Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
releasebild

Konst på export

Datum: 5 oktober 2023
Tid: 09:00-11:00

I dag är det lika självklart för svenska bild- och formkonstnärer att ställa ut och sälja sin konst internationellt som i Sverige. Men det som kan verka som en stor möjlighet och ett inte alltför komplicerat företag kan visa sig vara betydligt mer omständligt än man vid första anblicken kan tro. Det finns en rad viktiga saker att ta ställning till och minst ett par fallgropar att undvika. Hur ska du frakta din konst? Hur ska du packa din konst? Vilka försäkringar bör du ha? Hur kommer din konst att tas om hand och presenteras under utställningens gång?

Form: Frukostseminarium på Svensk Form Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen.
Vem kan delta? Öppet för alla intresserade. Anmälan krävs och är bindande.
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!