Kurser


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Under 2022 introducerar vi en ny medlemsförmån för alla våra medlemmar: ABC-kurserna, ett paket med tre kortkurser som ger grundläggande kunskaper inom områdena Avtal, Bokföring, Budget och Copyright. ABC-kursernas syfte är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

Bokföringskurs 2022

ABC-kurs: B som i Bokföring

Datum: 25 januari 2022
Tid: 13:00-16:00

Kursen ger dig kunskaper i grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning. 

Innehåll:

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanligt förekommande affärshändelser
 • Vad är tillgångar, skulder, intäkter och kostnader?
 • Hur bokförs kund- och leverantörsfakturor?
 • Hur bokförs momsen?
 • Praktisk tillämpning i bokföringsprogram på dator

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer som är medlemmar.
Avgift: Avgiftsfri

Anmäl dig här!
avtalskurs_2022_2

ABC-kurs: A som i Avtal

Datum: 16 februari 2022
Tid: 09:00-12:00

Hur fungerar avtal och vad blir effekten av olika typer av avtal? Hur kan avtal ge stöd för den konstnärliga integriteten och för att få skälig ersättning? För vilka avtal finns det färdiga mallar att utgå från? Vad är branschsedvänja och praxis och vad betyder det? 

Innehåll:

 • Avtal som en del i att värna ett hållbart konstnärskap
 • Rättsliga regler och principer kring avtal 
 • Viktigt att tänka på kring avtal 
  • Formgivningsavtal
  • Licensavtal
  • Utställningsavtal
  • Gestaltningsuppdrag
  • Underleverantörsavtal
  • Samarbetsavtal

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer som är medlemmar.
Avgift: Avgiftsfri

Anmäl dig här!
MU-kursförkonstnärer_2022

MU-kurs för konstnärer

Datum: 23 februari 2022
Tid: 09:30-12:00

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, som till exempel bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare för att ställa ut verk som konstnären äger. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd. I kursen går vi praktiskt igenom MU-avtalet och hur man fyller i MU-avtalsmallen. Vi diskuterar också hur konstnärer och arrangörer  kan tänka kring medverkansersättning samt budget och förhandling. Vilka momssatser gäller och hur bokförs medverkans- och utställningsersättningen?

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation och Geska Helena Brecevic, konstnär.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Avgiftsfri

Anmäl dig här!
deklarationskurs2022

Deklarationskurs

Datum: 23 mars 2022
Tid: 09:00-12:00

Varje år anordnar Konstnärernas Riksorganisation en deklarationskurs där du får en genomgång av allt du behöver veta för att deklarera för ditt företag. Vi tar också fram en deklarationshandledning med hjälp av en revisionsbyrå som finns tillgänglig på vår webbplats samt erbjuder möjlighet att boka upp tid för individuell rådgivning kring deklarationsfrågor med våra ekonomer.

Under denna webbkurs lär du dig att upprätta deklarationen för en enskild näringsverksamhet. De blanketter vi behandlar under kursen är NE-blanketten, INK1 (sid 2) samt Skatteverkets beräkningsbilaga för räntefördelning och expansionsfond.

Innehåll:

 • Skatt och deklaration i enskild näringsverksamhet
 • Skatteregler för enskild näringsverksamhet 
 • Allmänt om deklarationen
 • Blanketterna INK1, NE, beräkningsbilaga för räntefördelning och expansionsfond
 • Periodiseringsfonder
 • Särskild löneskatt och egenavgifter

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer (OBS! telefonrådgivningen är dock enbart öppen för medlemmar.)
Avgift: Avgiftsfri

Anmäl dig här!
Budgetkurs

ABC: B som i Budgetering för konstnärer: verksamhet, projekt och uppdrag

Datum: 11 maj 2022
Tid: 13:00-16:00

Som konstnär behöver man budgetera för olika typer av uppdrag, utställningar och projekt, men också för att ansöka om stipendier och bidrag. För att få fram en korrekt kostnadsbild måste man också ha koll på de omkostnader man har för att driva sitt företag. Denna kurs ger dig som arbetar konstnärligt inblick i resultatorienterat projektarbete. Vi tittar på projektarbetets olika faser och dess problemställningar utifrån konkreta situationer du som konstnär ställs inför.

Innehåll:

 • Företagets kostnader: Att räkna ut driftskostnader och OH
 • Utställningar
 • Uppdrag och gestaltningsuppdrag
 • Konstnärliga projekt
 • Verktyg och mallar

Anmälan öppnar cirka 4-6 veckor innan kursdatum.

Kursledare: Kursledare är Geska Helena Brecevic som är konstnär, forskare och projektledare och har lång erfarenhet av projektledning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn såväl som av kortare och längre EU-finansierade projekt.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är endast öppen för medlemmar.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
copyrightkurs

ABC: C som i Copyright

Datum: 14 september 2022
Tid: 09:00-12:00

Vad kan du göra och vad gäller om ditt verk blivit kopierat utan lov? Var går den upphovsrättsliga gränsen mellan en kopia och ett nytt verk endast inspirerat av ett tidigare. Företagshemligheter och andr immaterialrättsliga skydd som kan vara bra att känna.

Innehåll

 • Immaterialrätt vad är det?
 • Vilka rättigheter kan användas i den konstnärliga verksamheten
 • Finns det något skydd för ideer?
 • Hur fungerar upphovsrätten (copyright)?
 • Vad gäller vid intrång, t.ex. plagiat?

Anmälan: OBS! Anmälan öppnar cirka 4-6 veckor innan kursdatum.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är endast öppen för medlemmar.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!