Kurser


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Under 2022 introducerar vi en ny medlemsförmån för alla våra medlemmar: ABC-kurserna, ett paket med tre kortkurser som ger grundläggande kunskaper inom områdena Avtal, Bokföring, Budget och Copyright. ABC-kursernas syfte är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

KROKURS_fokusmoms_IG

FOKUS: Moms inom konstområdet

Datum: 7 december 2022
Tid: 10:00-14:15

0, 6, 12 eller 25 %? Vilken moms är det som gäller för försäljning av konst, formgivning och konsthantverk? Vad gäller för gestaltningsuppdrag och undervisning? Ska jag registrera mig för moms eller sälja momsfritt? Är det olika regler för enskild firma och för aktiebolag? Hur gör man när man har blandad verksamhet. Det här är vanligt förekommande frågor från våra medlemmar, och lockande som det kan vara att snabbt svara med hänvisning till Skatteverkets regler om de olika momssatserna så döljer det sig ofta en lite mer komplex problematik bakom denna fråga.

Kursen ges online kl. 10.00-12.00. Sedan är det lunchpaus och därefter finns möjligheten för de som har uppföljande frågor att delta i ett öppet online frågeforum med kursledarna kl. 13.15-14.15.

Vi kommer under denna kurs inte gå in på momshantering i samband med galleriförsäljning – en fokuskurs kring detta ämne kommer under våren.

Kursledare: Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios
Nivå: Avancerad kurs
Form: YouTube-seminarium samt uppföljande öppet forum för frågor
Vem kan delta? Kursen är endast öppen för medlemmar.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!