Kurser och seminarier


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera. På denna sida kan du också läsa om kommande seminarier workshops med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Våra kortkurser ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

Deklarationskurs 2024_IG

KURS: Deklaration

Datum: 13 mars 2024
Tid: 10:00-13:00

Vi tar också fram en deklarationshandledning med hjälp av en revisionsbyrå som finns tillgänglig på vår webbplats samt erbjuder möjlighet att boka upp tid för individuell rådgivning kring deklarationsfrågor med våra ekonomer.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Momskurs 2024_IG

KURS: Moms inom konstområdet

Datum: 22 april 2024
Tid: 10:00-13:00

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För konstnärer och andra verksamma inom kulturområdet gäller särskilda momsregler. Som konstnär måste du hålla reda på vilka olika momsskattesatser som gäller för dina försäljningar av varor eller tjänster, men också ta hänsyn till vilken typ av företagsform du bedriver din verksamhet i, och huruvida du måste redovisa moms eller inte.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Fördjupningskurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Startaegetkurs 2024_IG

KURS: Starta eget som konstnär

Datum: 26 mars 2024
Tid: 10:00-13:00

Vilken företagsform passar din verksamhet bäst? Vilka lagar och förordningar måste du ha koll på. Vi går igenom startbudget, verksamhetsplan men framförallt de olika praktiska moment du måste gå igenom för att registrera ditt företag.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Fördjupningskurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Konst på export Röhsska_IG

Konst på export – ett frukostseminarium om att sälja och visa konst utomlands.

Datum: 3 maj 2024
Tid: 09:00-12:00

Seminariet gästas av Isobel Denis, chef för konsthantverksmässan Collect Fair, som berättar om sitt arbete med en av världens mest inflytelserika mässor med fokus på samtida konsthantverk och design. Geska Helena Brecevic från Konstnärernas Riksorganisation presenterar handboken "Konst på Export", en steg-för-steg-guide med praktiska råd om hur man packar, transporterar och förtullar konst vid export. Hon kommer också att dela med sig av insikter från rapporten "Konstbranschen i siffror 2023". Evelina Hedin berättar om Konsthantverkscentrums internationella projekt. Simon Lind, packmästare på Transart förmedlar vad man bör tänka på när man packar och transporterar konst. Smyckekonstnären och galleristen Karin Roy Andersson och skulptören Eva Hild delar med sig av sina personliga erfarenheter av att packa, transportera, ställa ut och sälja konst utanför Sverige.

Vem kan delta? Seminariet är öppet för alla intresserade, men anmälan krävs och är bindande.
Avgift: Det är kostnadsfritt att delta men anmälan är obligatorisk och om du avbokar senare än 7 dagar innan eventet/inte dyker upp faktureras en no-showavgift på 250 kr. När du deltar i seminariet bjuder vi på gratis inträde till Röhsska museets utställningar.

Anmäl dig här!
IR-kurs_IG

KURS: Har du sökt IR, individuell reprografiersättning?

Datum: 6 mars 2024
Tid: 10:00-11:00

Onsdag 6 mars kl 10.00–11.00
Form: Zoom-seminarium

Kursledare: Eva Månsson, verksamhetsledare på Konstnärernas Riksorganisation och Åsa Forslund, IR-ansvarig på Bildupphovsrätt
Nivå: Grundkurs
Form: Zoom-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Pensionskurs 2024_IG

KURS: Pension för yrkesverksamma konstnärer

Datum: 9 april 2024
Tid: 13:00-14:30

Tisdag 9 april kl 13.00-14.30
Form: Quickchannel-seminarium

Kursledare: Ulrik Sundin är informatör på Pensionsmyndigheten och har jobbat med pensioner i över 20 år.
Nivå: Grundkurs
Form: Quickchannel-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
MU-kurs_IG

KURS: Det nya MU-avtalet

Datum: 12 mars 2024
Tid: 10:00-12:00

MU-avtalet som uppdaterades den 1 januari 2024 innehåller bestämmelser för utställningsavtal då arrangören lånar in verk från konstnären. Det handlar till exempel om ersättningen för medverkan, vad som ska diskuteras om nya verk ska tas fram samt hur den så kallade utställningsersättningen ska räknas fram. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd. I kursen går vi praktiskt igenom MU-avtalet.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!