Kurser


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Under 2022 introducerar vi en ny medlemsförmån för alla våra medlemmar: ABC-kurserna, ett paket med tre kortkurser som ger grundläggande kunskaper inom områdena Avtal, Bokföring, Budget och Copyright. ABC-kursernas syfte är att ge teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

copyrightkurs

ABC: C som i Copyright

Datum: 14 september 2022
Tid: 09:00-12:00

Vad kan du göra och vad gäller om ditt verk blivit kopierat utan lov? Var går den upphovsrättsliga gränsen mellan en kopia och ett nytt verk endast inspirerat av ett tidigare. Företagshemligheter och andr immaterialrättsliga skydd som kan vara bra att känna.

Innehåll

  • Immaterialrätt vad är det?
  • Vilka rättigheter kan användas i den konstnärliga verksamheten
  • Finns det något skydd för ideer?
  • Hur fungerar upphovsrätten (copyright)?
  • Vad gäller vid intrång, t.ex. plagiat?

Anmälan: OBS! Anmälan öppnar cirka 4-6 veckor innan kursdatum.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är endast öppen för medlemmar.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!