Kurser och seminarier


Svensk Konstnärsservice erbjuder utbildningsrelaterade tjänster till yrkesverksamma konstnärer över hela landet inom bland annat juridik och ekonomi, med särskild fokus på olika typer av avtal såsom utställnings-, gestaltnings- och formgivningsavtal samt upphovsrättsliga frågor. Konstnärer erbjuds korta kurser eller föreläsningar avgiftsfritt i olika ämnen. Exempel på kursinnehåll är deklaration, budgetering, prissättning av konst, MU-avtal med mera. På denna sida kan du också läsa om kommande seminarier workshops med mera.

Om vår utbildningsverksamhet

Våra kortkurser ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ekonomi och juridik som är av betydelse för våra medlemmar i den konstnärliga skapandeprocessen, i det konstnärliga utövandet samt i rollen som småföretagare. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för ekonomiska och juridiska frågor, förstå grundläggande begrepp och förstå den inverkan ekonomiska och juridiska frågor kan ha på deras konstnärliga verksamhet. Kursdeltagarna ska också få en inblick i när det kan vara påkallat att rådfråga juridisk och/eller ekonomisk expertis.

Förfrågningar till Konstnärernas Riksorganisation från arrangörer och beställare är många, till exempel om tillämpning av MU-avtalet och andra utställningsrelaterade frågor, upphandling av konst, ersättning och villkor för gestaltningsuppdrag, ansvar för underleverantörer, försäkring och hyresfrågor, förvaltning av (offentlig) konst samt upphovsrätt. Svensk Konstnärsservice erbjuder därför vissa kurser, mot en avgift, till arrangörer/beställare med avsikt att förmedla kunskap i för konstnärer viktiga frågor.

Momskurs_11 dec 2024 IG

KURS: Moms inom konstområdet

Datum: 11 december 2024
Tid: 10:00-13:00

I denna specialkurs går vi mer på djupet med moms inom konstområdet. Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För konstnärer och andra verksamma inom kulturområdet gäller särskilda momsregler. Som konstnär måste du hålla reda på vilka olika momsskattesatser som gäller för dina försäljningar av varor eller tjänster, men också ta hänsyn till vilken typ av företagsform du bedriver din verksamhet i, och huruvida du måste redovisa moms eller inte

Kursledare: Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
bokföring I IG

KURS: Bokföring I. Grundläggande bokföring i teorin

Datum: 25 november 2024
Tid: 10:00-12:00

Kursen ger dig teroretiska kunskaper i grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets bokslut och eventuell årsredovisning. Vi går igenom olika bolagsformer, vilka kostnader som är avdragsgilla, vad moms är och varför man ska redovisa denna.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Starta eget 13 sept_IG

KURS: Starta eget som konstnär

Datum: 13 september 2024
Tid: 10:00-13:00

Den här kursen vänder sig till dig som ska starta din verksamhet och vill lära dig mer om vad du ska tänka på och hur du går tillväga. Vilken företagsform passar din verksamhet bäst? Vilka lagar och förordningar måste du ha koll på. Vi går igenom startbudget, verksamhetsplan men framförallt de olika praktiska moment du måste gå igenom för att registrera ditt företag.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
MU-kurs_IG

KURS: Hur skriver jag ett MU-avtal?

Datum: 3 september 2024
Tid: 09:30-12:00

MU-avtalet som uppdaterades den 1 januari 2024 innehåller bestämmelser för utställningsavtal då arrangören lånar in verk från konstnären. Det handlar till exempel om ersättningen för medverkan, vad som ska diskuteras om nya verk ska tas fram samt hur den så kallade utställningsersättningen ska räknas fram. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd. I kursen går vi praktiskt igenom MU-avtalet.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
KURS_Hyresjuridik_YT

KURS: Hyresjuridik för konstnärer med ateljé

Datum: 19 september 2024
Tid: 09:30-12:00

Under en förmiddag går hyresadvokat Kim Lindgren igenom juridiska frågor kring vad som gäller om hyresvärden på olika sätt brister i förvaltningen av fastigheten och ateljélokalen. Om det exempelvis förelås en plötslig höjning av ateljéhyran, vad som gäller mellan ateljéföreningen och den som hyr en ateljé och många fler av de frågor som finns kring hyrd ateljélokal. Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson finns med och ger exempel och ställer frågor till Kim.

Kursledare: Kim är Lindgren
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
KURS-IV

Så söker du individuell visningsersättning

Datum: 27 augusti 2024
Tid: 13:00-14:00

Du som har sålt ett verk till exempelvis en kommun, kyrkan, en region eller en statlig institution kan ha rätt till ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning (förkortat IV) och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. Du måste själv ansöka genom att registrera dina verk, senast den 15 september.

Kursledare: Eva Månsson, verksamhetsledare på Konstnärernas Riksorganisation, och Åsa Forslund, Bildupphovsrätt.
Nivå: Grundkurs
Form: Zoom-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
bokföring II IG

KURS: Bokföring II. Bokföring i praktiken

Datum: 27 november 2024
Tid: 10:00-12:00

Vi visar hur man i praktiken bokför olika händelser från årets början till årets slut, med utgångpunkt i det vi lärt oss på teorikursen den 25 november. Hur bokförs kund- och leverantörsfakturor? Hur bokförs momsen?

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
Bokföring III IG

KURS: Bokföring III. Avstämningar, periodiseringar och bokslut

Datum: 29 november 2024
Tid: 10:00-12:00

Hur stämmer man av varje konto, periodiserar olika kostnader, gör lagervärdering och upprättar inventeringslista, upprättar anläggningsregister med tillhörande avskrivningar och förbereder inför deklaration.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig här!
3KIA24-some-ram-dubbel

Almedalsveckan: Konstnärspolitiken och pengarna!

Datum: 25 juni 2024
Tid: 16:00-16:45

Den senaste tiden har det pågått en rad politiska processer på statlig nivå som handlar om hur den offentliga konstnärspolitiken ska reformeras och hur kulturlivet bör finansieras. Det rör sig inte minst om det uppdrag som Myndigheten för kulturanalys har fått från regeringen att kartlägga och analysera kulturområdets finansiering och särskilt analysera hur icke-offentliga aktörer kan bidra till finansieringen.

Till eventet

Almedalsveckan: Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?

Datum: 25 juni 2024
Tid: 12:00-12:45

Hur har polarisering, pandemi, lågkonjunktur, inflation samt direkta och indirekta neddragningar påverkat kulturen? Vet politikerna tillräckligt om kulturens ekosystem? Kulturarbetare- och kulturorganisationer vittnar om läget, och pekar på vägar ur denna perfekta storm som kulturen hamnat i.

Till eventet
alm-FB

Forskare, journalister och kulturskapare tystnar – därför lanserar vi Kommittén för demokratins röstbärare

Datum: 25 juni 2024
Tid: 12:00-12:45

Forskare, journalister och kulturskapare tillhör de yrkesgrupper som först attackeras när demokratin monteras ner i ett land. Undersökningar visar också att yrkesgrupperna, även i Sverige, begränsas i sina möjligheter att verka fritt, samt utsätts för hot och trakasserier. Detta riskerar att leda till självcensur och andra begränsningar i yttrandefriheten.

Till eventet

Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!