3KIA24-some-ram-dubbel

Almedalsveckan: Konstnärspolitiken och pengarna!

Datum: 25 juni 2024
Tid: 16:00-16:45

Den senaste tiden har det pågått en rad politiska processer på statlig nivå som handlar om hur den offentliga konstnärspolitiken ska reformeras och hur kulturlivet bör finansieras. Det rör sig inte minst om det uppdrag som Myndigheten för kulturanalys har fått från regeringen att kartlägga och analysera kulturområdets finansiering och särskilt analysera hur icke-offentliga aktörer kan bidra till finansieringen.

I detta panelsamtal sätter vi ljus på utmaningarna för konstnärspolitiken och diskuterar konstlivets finansiering med politiker, tjänstepersoner och företrädare för konstnärerna.

Men även utredningen om kultursamverkansmodellen, den tioåriga strategi för kulturella och kreativa branscher som regeringen nyligen presenterade och regeringens förslag att slå samman myndigheterna Kulturrådet och Konstnärsnämnden ger en föraning om en ny riktning för den svenska konstnärspolitiken.

Dessa och andra politiska processer, i kombination med nedskärningar i statsbudgeten på utbildnings- och kulturområdet och en pågående ekonomisk kris för regioner och kommuner, har väckt en farhåga inom konstlivet att det offentliga nu är på väg att ta ett steg tillbaka från den konstnärspolitik som utvecklats sedan 1974. Innebär detta en försvagning av den konstnärspolitik som så länge varit en så viktig del av det svenska välfärdssamhället?

Medverkande:
■ Lawen Redar, Riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson, Socialdemokraterna
■ Carl Forsberg, Förste vice ordförande i Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen, Miljöpartiet
■ Mika Romanus, Direktör, Konstnärsnämnden
■ Gunnar Ardelius, Generalsekreterare, Sveriges Museer
■ Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation
■ Jon Brunberg, Kulturpolitisk strateg (Moderator), Konstnärernas Riksorganisation

Länkar:

Facebook-event
Almedalsveckans officiella program

Plats: Länsteatern Gotland, Bredgatan 10, Visby
Vem kan delta? Alla
Avgift: Ingen


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!