Våra kulturpolitiska förslag!


Vi arbetar varje dag med de stora utmaningar som konstnärerna står inför, och för att se till att de politiska åtgärder som är nödvändiga för att konstnärernas villkor ska förbättras också genomförs i praktiken.

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

KRO 5pt-1-villkor-Alpha

Konstnärerna har de bland de lägsta inkomsterna av alla konstnärsgrupper och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Vi kräver förbättringar av bild- och formkonstnärernas villkor! Läs mer

KRO 5pt-2-samhall Alpha

Konsten är en omistlig del av vårt samhälle och vår kultur. Den offentliga konsten är tillgänglig för alla. Vi vill se mer konst i våra gemensamma livsmiljöer. Läs mer

KRO 5pt-3-konstn frihet Alpha

Ett fritt konstnärligt skapande är en grundbult i demokratiska samhällen. Politiker kan besluta om anslagens storlek och kulturpolitikens inriktning men ska inte lägga sig i konstens innehåll. Denna princip kallas armlängds avstånd. Den måste försvaras! Läs mer

KRO 5pt-4-hela landet Alpha

Konstnärer ska kunna bo och verka i hela Sverige och alla ska kunna få tillgång till professionell bild- och formkonst. Men i dag finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Det vill vi ändra på. Läs mer

KRO 5pt-5-foretagare Alpha

Konstnärernas företag utgör den kreativa kärna som de kreativa och kulturella näringarna vilar på, men omfattas sällan av näringslivspolitiska åtgärder. Vi behöver vi en näringspolitik som gör hållbara konstnärskap möjliga. Läs mer


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!