Våra kulturpolitiska förslag!


Vi arbetar varje dag med de stora utmaningar som konstnärerna står inför, och för att se till att de politiska åtgärder som är nödvändiga för att konstnärernas villkor ska förbättras också genomförs i praktiken.

Här lyfter vi fram en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Bättre villkor för bild- och formkonstnärerna

19 oktober 2022

Konstnärerna har de bland de lägsta inkomsterna av alla konstnärsgrupper och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Vi kräver förbättringar av bild- och formkonstnärernas villkor!

Läs mer →

Annons ↓

Konst är en del av samhället

19 oktober 2022

Konsten är en omistlig del av vårt samhälle och vår kultur. Den offentliga konsten är tillgänglig för alla. Vi vill se mer konst i våra gemensamma livsmiljöer.

Läs mer →

Värna den konstnärliga friheten

19 oktober 2022

Ett fritt konstnärligt skapande är en grundbult i demokratiska samhällen. Politiker kan besluta om anslagens storlek och kulturpolitikens inriktning men ska inte lägga sig i konstens innehåll. Denna princip kallas armlängds avstånd. Den måste försvaras!

Läs mer →

Konst och konstnärer ska finnas i hela landet

19 oktober 2022

Konstnärer ska kunna bo och verka i hela Sverige och alla ska kunna få tillgång till professionell bild- och formkonst. Men i dag finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Det vill vi ändra på.

Läs mer →

Stärk konstnärerna som företagare

19 oktober 2022

Konstnärernas företag utgör den kreativa kärna som de kreativa och kulturella näringarna vilar på, men omfattas sällan av näringslivspolitiska åtgärder. Vi behöver vi en näringspolitik som gör hållbara konstnärskap möjliga.

Läs mer →