Pressmeddelanden

Ateljéhusens framtid är osäker, visar ny rapport

22 oktober 2018

Den osäkra ateljésituationen i Stockholmsområdet påverkar nu även några av Sveriges mest etablerade konstnärer och konsthantverkare. Det framgår av rapporten Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-Studion, Gustavsberg, som är skriven av Robert Stasinski och Lisa Wallert.


Rapporten redogör för hur G-studion under år 2018 hotades av en utförsäljning då Värmdö kommun inte längre ville kvarstå som ägare för ateljéerna i den gamla porslinsfabriken Gustavsberg. En utdragen process för att få Värmdö att dra tillbaka utförsäljningen, resulterade i att kommunen erbjöd konstnärerna själva att köpa husen.

– Vi har gjort allt vi kan för att övertyga kommunen om att vi är en viktig resurs ur ett konstnärligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Vi försöker nu hitta en finansiering för att överta fastigheterna, säger Lisa Wallert, ordförande i föreningen G-studion och en av rapportens författare.

Flera ateljéhus i Stockholm har eller kommer att tvingas flytta på sig, då staden eller fastighetsägaren prioriterar andra verksamheter. WIP, SITE och KKV är några av de ateljékomplex omfattande flera hundra konstnärer som tvingats söka nya lokaler. Även i Norrtälje har konstnärerna under året förlorat sitt ateljéhus.

– Runt om i Stockholm ser vi hur marknadspriserna leder till kraftigt höjda hyror, vilket försvårar arbetet för länets konstnärer som endast söker en dräglig arbetsplats till rimlig hyra, säger Robert Stasinski, skribent och kulturkritiker och den andra av rapportens författare.

Medianlönen före skatt för bildkonstnärer och konsthantverkare ligger på 13 000 kr, visar Konstnärsnämndens senaste inkomstrapport, och inkomsterna har dessutom stagnerat senaste decenniet. När fastigheten som ateljéföreningen WIP:Sthlm huserar i ska rivas, tyder det nu på att alternativlokalerna innebär hyreshöjningar på mellan 50 och 100 procent.

– Tydligt är att utrymmet för höjda hyror på konstnärliga produktionsplatser är marginellt. Även måttliga höjningar kan tvinga bort konstnärer. Det är hög tid för de politiker som vill skapa förutsättningar för konstnärligt levande och kreativa städer och tätorter att uppmärksamma problemet och söka lösningar, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Hyresnivån är en politisk fråga. Exempelvis i Göteborg finns nu ett tjänstemannautlåtande om en enhetlig hyresnivå på 550 kr/kvadratmeter för kultur- och föreningslivet.

Fakta
Här finns rapporten Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-Studion, Gustavsberg.
Läs mer om G-studion här: www.gstudion.se


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!