Pressmeddelanden

Budgetpropositionen ett svek mot konsten och konstnärerna

21 september 2015

Regeringen presenterade i morse sin kulturbudget. I kronor räknat ökar budgeten med 359 miljoner kr, men som andel av statens budget är den lika liten som alliansens budget som antogs förra året: 0,77 procent av statsbudgeten. Trots löften om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten lyser satsningar för att stärka villkoren inom bild- och formkonsten helt med sin frånvaro. Anslagen till bild- och formområdet minskar istället något.


”De enskilda konstnärerna och kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament. Om kulturlivets vitalitet ska kunna upprätthållas är det viktigt att kulturskaparna kan arbeta under rimliga villkor”, skriver regeringen i budgetpropositionen utan att avisera en enda reform för bild- och formkonstens villkor. Detta trots att S, MP och V inför valet 2014 ville prioritera finansieringen av bild- och formkonsten och se en nationell strategi och en handlingsplan för bild- och formkonsten. 

Menar regeringen verkligen att ”rimliga villkor för konstnärer” innebär att de själva ska finansiera en väsentlig del av konstinstitutionernas offentliga uppdrag, att vara en scen för konst och skapande? 

– Kulturminister Alice Bah Kuhnke utlovade redan i januari en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten och har gång på gång betonat att konstnärer ska ha rimliga arbetsvillkor. Nu svarar regeringen upp mot det genom att göra mindre neddragningar för bild- och formkonsten. Den här budgeten är ett svek mot konsten och konstnärerna, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Regeringen satsar 80 miljoner kronor på fri entré till vissa museer men gör inga satsningar för att det statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) ska tillämpas och att konstnärer ska få betalt för sin arbetstid när de ställer ut. Myndigheten från Kulturanalys visade förra året att endast 28 procent av medverkande konstnärer vid svenska museer har fått avtalsenliga ersättningar under 2013. KRO/KIF:s nya MU-barometer visar att de flesta konstnärer inte får någon ersättning alls för sin arbetstid.

- De sticker i ögonen att regeringen satsar på fri entré till museer, men inte agerar mot att museer och konsthallar gjort sig beroende av gratisarbete av konstnärer för sin verksamhet. Menar regeringen verkligen att ”rimliga villkor för konstnärer” innebär att de själva ska finansiera en väsentlig del av konstinstitutionernas offentliga uppdrag, att vara en scen för konst och skapande? Nu måste regeringen i regleringsbreven villkora skattemedel till utställningsarrangörer med att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut och konstnärer ersättas för sin arbetstid, säger Sanna Svedestedt Carboo.

”Alla människor som kan arbeta ska också ha ett arbete, med bra villkor och en lön man kan leva på.”, skriver Magdalena Andersson, finansminister (S), Per Bolund, biträdande finansminister (MP) och Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V) på DN debatt idag. Det tycks inte gälla konstnärer. Förra årets stora konstnärsenkät visar att 64 procent av Sveriges konstnärer har en taxerad månadsinkomst under 13 300 kr. Idag lägger konstnärer mindre tid på sitt konstnärskap och mer tid på brödjobb vid sidan av den konstnärliga verksamheten än för sex år sedan. Många av konstnärerna har långa akademiska utbildningar.

– Kulturministern måste nu visa att hon menar allvar med pratet om att förbättra villkoren för konstnärer. Redan nu borde hon och regeringen avisera att handlingsplanen för bild- och formkonsten ska lanseras nästa år, säger Sanna Svedestedt Carboo.

En ljuspunkt för KRO:s, Författarförbundets och Svenska PEN:s arbete med hotade författare och konstnärer var att regeringen avsätter 20 miljoner kronor under fyra år för att förbygga och motverka rasism och liknande former av fientlighet.

FAKTA: Kulturbudgeten

Av statsbudgeten läggs 0,77 procent till kulturen år 2016. Det är en mindre andel än vad regeringen Reinfeldt lämnade efter sig 2014.

15-09-21_tabell_pressmeddelande_kulturbudgetens_forandring.png

Tabell: Andel av statens budget som går till kultur. Siffror i miljoner kr.

Budgeten till konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer och bidrag till bild- och formområdet minskar något.

År Konstnärlig gestaltning Bild- och formområdet
2015 33025 28135
2016 32942 28065

Tabell: Anslag till konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer och bidrag till bild- och formområdet minskar. Siffror i tusen kr.

FAKTA, kulturministerns uttalanden

Kulturministern Alice Bah Kuhnke i riksdagen (23/1-15): ”Ska vi ha ett levande kulturliv så måste vi även ha konstnärer och kulturarbetare som kan leva på sitt arbete. Vi vet att många konstnärer har långa utbildningar men låga inkomster. Och bild- och formkonstområdet är ett särskilt eftersatt området och därför ska vi ta itu med det nu. Vi bereder just nu en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstens förutsättningar att verka.”

I DN kultur (9/4-15) skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Gunilla C. Carlsson, kulturpolitisk talesperson (S): ”Kulturen är ingen tillfällig verksamhet, det är en långsiktig investering i ett samhälle där kulturellt yrkesverksamma ges rimliga villkor att verka.”

Alice Bah Kuhnke om MU-avtalet på World Art Day (15/4-15):

”Det här kan inte vara sant. När inte ens staten betalar konstnärerna rätt. Hur långt har det gått då?”

FAKTA, stora kulturenkäten före valet 2014

Alla partier utom Centerpartiet och Kristdemokraterna svarar att de vill att det utarbetas en nationell strategi och ett handlingsprogram för bild- och formkonsten i dialog med konstnärsorganisationerna

Alla partier utom M och KD vill göra ökade satsningar på kulturområdet. MP, V, C och F! vill satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur. S, FP och SD svarar att de vill öka investeringarna på kulturområdet.

S, MP och V svarar i enkäten att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet.

Länk till partiernas enkätsvar

För mer information, kontakta:
- Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, sanna@kro.se, 070-330 33 79
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-7711850 

Pressbilder finns här.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!