Pressmeddelanden

Den offentliga konsten ges mer plats i Jämtland Härjedalen

25 november 2014

Nyss fattade Jämtlands Läns Landsting beslut om att Region Jämtland Härjedalen, som bildas 1 januari 2015, ska tillämpa enprcentsregeln för konstnärlig gestaltning. Det innebär att en (1) procent av budgeten i regionens ny- och ombyggnationer ska användas till konstnärliga verk. Regionen kommer på så sätt kontinuerligt skapa intressanta, attraktiva och konstnärliga miljöer, något som gynnar både regionens invånare och turism.


- Det är fantastiskt bra och viktigt för Jämtland och Härjedalen. De allra flesta invånarna besöker åtminstone någon gång under sitt liv landstingets lokaler och konsten bidrar till att miljön blir positiv, stimulerande och också mänsklig för besökare, patienter och medarbetare, säger Kristina Wrang, konstnär och talesperson för KRO/KIF i Jämtland Härjedalen. 

Än så länge är det bara 33 % av landets kommuner och 37 % av landstingen som tillämpar enprocentsregeln just som en regel, visar Konstnärsnämndens rapport ”Ingen regel utan undantag” (dec 2013). Även den svenska staten har än så länge bara en riktlinje om enprocentsregeln. Därför uppmuntrar exempelvis Konstnärsnämnden riksdagen att anta ett direktiv för när och hur statliga myndigheter, verk och bolag ska tillämpa enprocentsregeln.

- Region Jämtland Härjedalen går nu före och blir ett föredöme för staten. Vi hoppas att kulturminister Alice Bah Kuhnke och bostadsminister Mehmet Kaplan inom kort tar initiativ till ett statligt direktiv för enprocentsregeln, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Beslutet i Jämtlands Läns Landstings fullmäktige är resultatet av ett medborgarförslag som har lagts av nio bild- och formkonstnärer i länet. Redan tidigare har landstinget lagt 0,5 procent av byggprojektens budget på konstnärlig gestaltning. Nu fördubblas ambitionsnivån. Även några av länets kommuner har en målsättning om att 1 procent eller 0,5 procent av byggnadskostnaderna ska gå till konstärlig gestaltning. Tack vare enprocentsregeln finns idag konst tillgänglig för alla i skolor, boendemiljöer, parker och andra gemensamma rum. Även barn i familjer som inte går på konstutställningar ges möjlighet att ta del av den offentliga konsten.

- Beslutet innebär att Region Jämtland Härjedalen nu har dubbelt så bra förutsättningar att bygga konstnärligt och socialt hållbara miljöer. Vi hoppas nu att länets alla kommuner tar rygg på regionen och inför enprocentsregeln just som en regel, då konsten stimulerar fantasin och kan väcka nya tankar och perspektiv, säger Kristina Wrang, konstnär och talesperson för KRO/KIF i Jämtland Härjedalen.

Fakta 
Här finns medborgarförslaget.
Fördjupning om enprocentsregeln.

För mer information, kontakta: 
- Kristina Wrang, konstnär och talesperson för KRO/KIF i Jämtland Härjedalen, kristina.wrang@telia.com, 073-803 02 52
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 070-300 04 93 
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50 

Pressbilder: www.kro.se/press.

KRO/KIF
Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm
www.kro.sewww.facebook.com/KIF.KRO,www.twitter.com/konstnarerna
 
KRO/KIF företräder fler än 3 400 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!