Pressmeddelanden

Det är konstnärernas tur nu!

21 mars 2019

I nästa vecka är det äntligen dags för EU-parlamentet att rösta om de nya upphovsrättslagar som förhandlats fram under flera år. Om de röstas igenom kommer vi konstnärer att få mycket bättre möjligheter till avtal och licenser som rör våra konstverks användning på delningsplattformar som YouTube, Instagram och Facebook.


Vi är övertygade om att det kommer att leda till ökad spridning av konst när konstnärernas garanteras en schyst behandling. Fler konstnärer kommer att lägga upp bilder på sina webbsidor när de inte behöver befara att bilderna vidareanvänds fritt på delningsplattformarna liksom fler privatpersoner kan använda konsten när ansvaret enligt direktivförslaget förs över till plattformen. Det är helt rimligt att den som tjänar pengar på ett konstverk ska betala konstnären för användningen.

Vi tror på en stark utveckling av internet både för oss konstnärer, privatpersoner och de som tillhandahåller tekniken, tvärtemot den begränsning som både desinformerade politiker och andra befarat. Men då måste även konstnärerna respekteras och ersättas för sitt arbete. Vem tror på allvar att Google och Facebook vill minska sina marknadsandelar? Vi konstnärer vill inte heller ha minskad användning. Genom att rösta för direktivet ger politikerna oss en möjlighet att förhandla och se till att ännu fler konstverk kommer ut på nätet.

Vi är väl förberedda och genom Bildupphovsrätt i Sverige förmedlar vi redan idag bildanvändarlicenser till tusentals bildanvändare. Ersättningen som användarna betalas förs sedan vidare till konstnärer över hela världen. Om kommuner, landsting, kulturarvsinstitutioner, skolor, TV-företag och museer klarar av att förhandla licenser och betala ersättning till bildkonstnärerna klarar YouTube, Instagram och Facebook det med!

Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation 

Åsa Berndtsson, ordförande Bildupphovsrätt i Sverige


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!