Pressmeddelanden

Dubbla budskap om kulturen, visar ny partienkät

8 februari 2018

Alla riksdagspartierna och F! anser att kulturen är en självklar del av välfärden och att samhället ska tillhandhålla medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet. Partierna är även överens om att invånarna ska kunna ta del av ett mångfacetterat utbud av kultur, oavsett var man bor i landet. Det visar en ny partienkät av Kulturvalet.se, ett samarbete mellan åtta bild- och formorganisationer.


När det kommer till konkreta budgetsatsningar är en del av partierna mer återhållsamma i sina enkätsvar. Två av partierna – Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ – vill satsa minst en procent av statens budget på kultur. Idag investeras 0,84 procent av statsbudgeten i kultur. Fyra partier – Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna - svarar Kanske på frågan och håller dörren öppen för ambitionen att minst en procent av statsbudgeten ska gå till kulturen. 

– Det är glädjande att det finns en blocköverskridande samsyn om konstens och kulturens betydelse för samhället. I linje med borde fler partier kunna ta tydligt ställning för att en så blygsam andel som en procent av statsbudgeten ska gå till kulturen, säger Per Hasselberg, verksamhetschef för Konstfrämjandet.

I dag är det få offentligt finansierade utställningsarrangörer som betalar bild- och formkonstnärerna för deras arbetstid när de producerar utställningar. Sex av nio partier svarar Ja på frågan om konstnärerna ska få betalt för sin arbetstid när de ställer ut för arrangörer som erhåller offentliga medel. 

– Det här öppnar för att frågan om konstnärernas mycket låga ersättningar för arbetet med utställningar kan lösas efter valet 2018. Utställningsarrangörer som budgeterar för konstnärernas arbetstid bör premieras med ökade statliga anslag. Det behövs en ny norm för hur konstnärer ersätts i samband med utställningar säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ vill nu, visar enkäten, anta ett statligt direktiv för enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av gemensamma livsmiljöer. Moderaterna och Liberalerna svarar Kanske på frågan. Moderaterna kommenterar svaret med ”att staten ska vara en förebild”. 

– Den offentliga konsten är ett av de mest tillgängliga uttryck vi har i samhället. Statens agerande är därför oerhört viktigt, även som förebild, för att vi alla invånare, i hela landet, ska få en likvärdig tillgång till offentlig konst och kunna ta del av den i våra vardagsmiljöer. Regeringen borde kunna lägga fram ett direktiv redan under våren, säger Staffan Westerlund, ordförande för Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.

Regeringen arbetar på ett förslag om att ett estetiskt ämne ska vara obligatoriskt på gymnasiet. Partienkäten visar att Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ stöder förslaget, Centerpartiet och Moderaterna svarar ”Kanske”, beroende på utformningen.

– Det är mycket positivt att det nu finns förutsättningar i riksdagen för att landets gymnasieelever åter ska få praktisera estetiska ämnen och kreativitet. Detta ger oss både redskap att utvecklas som människor och är en tillgång i arbetslivet, säger Greta Burman, förbundschef på Sveriges Konstföreningar.

Fakta partienkät

Partienkäten är besvarad av samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ i januari-februari 2018. Svaren presenteras i form av en kulturpolitisk valkompass på kulturvalet.se, där besökaren kan jämföra sina åsikter med partiernas och även skicka ett budskap in i framtiden - till den som blir kulturminister efter valet 2018.
Fredag den 9 februari kl 13-14 hålls ett panelsamtal med de kulturpolitiska talespersonerna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Kulturvalet.se är ett samarbete mellan åtta bild- och formorganisationer: Konstnärernas Riksorganisation, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation, Svenska Konstnärsförbundet och Bildupphovsrätt i Sverige.

Bild: Hilma af Klint: De tio största nr 7. “Mannaåldern”, 1907 (beskuren)  


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!