Pressmeddelanden

Intresset för konsten ökar snabbt

25 januari 2016

På fem år - mellan 2010 och 2014 - har antalet personer som gör minst ett besök på konstutställningar ökat med 19 procent. Det visar Kulturanalys nya rapport om Kulturvanor.


– Det ökande intresset för konsten är glädjande.  Det sätter siffror på en trend som vi har upplevt under en längre tid. Bild- och formkonsten intresserar och berör allt fler. Det visar också att konstnärerna, konsthallarna och museerna producerar angelägna utställningar, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärerna Riksorganisation (KRO).

År 2010 svarade 37 procent att de minst en gång per år besökte en konstutställning. År 2014 var motsvarande siffra 44 procent. Det innebär en ökning med 19 procent på fem år. Enkäten om våra kulturvanor visar alltså att nästan hälften av befolkningen mellan 16 och 85 år besökte en konstutställning 2014. 

16-01-25_kulturvanor_okande_andel_som_gar_pa_konstutstallningar.png

– Dessutom visar det här att kulturminister Alice Bah Kuhnke gör rätt i prioritera arbetet med den nationella handlingsplanen för bild- och formkonsten som ska lanseras senare i år. För trots att fler går på konstutställningar, har det inte blivit lättare för konstnärer att leva på sin konst. Och det beror bland annat på att konstnärerna inte får rimliga ersättningar för sitt arbete med utställningar, säger Jönsson Norling.

Kulturanalys rapport Museer 2013 visar att bara 28 procent av konstnärerna får ersättningar enligt de mycket blygsamma miniminivåerna i MU-avtalet, det avtal som staten slutit med konstnärsorganisationerna om ersättningar vid utställningar.

Fakta:
Myndigheten Kulturanalys rapport Kulturvanor 2016:1. Se tabell 1, sid 14: http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2016/01/Kulturvanor.pdf
Statistiken till tabellen kommer från Kulturvanor i Sverige 1987–2014.SOM-rapport 2015:7

Myndigheten Kulturanalys rapport Museer 2013. Se sammanfattning sid 5 och tabell 10, sid 18: http://www.kulturanalys.se/wp-content/uploads/2014/09/Museer-2013.pdf

För bakgrund och researchsamtal:
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-7711850

För intervjuer, kontakta:
Katarina Jönsson Norling, konstnär & riksordförande
Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF)
katarina@kro.se, 076-827 76 00


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!