Pressmeddelanden

Sara Edström

Konstnärernas Riksorganisation kommenterar regeringens kulturbudget

20 september 2023


Regeringens budget för kulturområdet präglas av besparingar och förslag till effektiviseringar. Även bild- och formområdet drabbas. Med den rådande inflationen kommer besparingarna bli extra kännbara och kan få allvarliga konsekvenser för verksamheter som är viktiga för bild- och formkonstnärerna.

Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström:

– Vi ser med stor oro på utvecklingen. Även om vi har förståelse för att staten måste spara i kristider så ser vi stora behov att stärka bild- och formområdet. Och vi kommer inte upphöra med kraven på att våra medlemmar skall få skäliga ersättningar när de genomför uppdrag åt offentligt finansierade verksamheter. Det är inte på något sätt bortskämt att en konstnär får betalt för den tid som den lägger ned på ett uppdrag. Och det är inte rimligt att våra medlemmar sponsrar det offentliga med sin arbetstid, vilket tyvärr ofta är fallet.

I regeringsförklaringen sade statsminister Ulf Kristersson att “Finansieringen av fler långa stipendier fortsätter” men det är en utlovad satsning som vi har svårt att hitta i budgeten för bild- och formkonstnärer. Snarare ser vi att de satsningar på ersättningar till konstnärer som genomfördes i förra årets budget nu fasas ut.

Ett förslag i statsbudgeten som kan få stora konsekvenser är att regeringen vill pröva frågan om att inordna Konstnärsnämnden i Statens kulturråd.

– Förslaget att Konstnärsnämnden ska inordnas med Kulturrådet är ren signalpolitik, säger Sara Edström. Vi har svårt att se att en sammanslagning kommer innebära några stora effektivitetsförbättringar eller besparingar i statsbudgeten eftersom de båda myndigheterna har helt olika uppgifter. Det är också otroligt viktigt att värna det arbete som görs av Konstnärsnämnden och vi ser en risk att Konstnärsnämndens viktiga uppgift för det svenska kulturlivet kommer att försvagas. Vi kommer att bevaka processen kring den här sammanslagningen noga.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!