Pressmeddelanden

Regeringen måste lyssna på återstartsutredningens förslag till satsningar på bild- och formkonstnärerna

30 september 2021

Idag överlämnade regeringens utredare sitt slutbetänkande Från kris till kraft – Återstart för kulturen till kulturminister Amanda Lind. Utredningen presenterar flera lovande satsningar och förslag som direkt berör bild- och formområdet.


Idag överlämnade regeringens utredare sitt slutbetänkande Från kris till kraft – Återstart för kulturen till kulturminister Amanda Lind. Utredningen presenterar flera lovande satsningar och förslag som direkt berör bild- och formområdet. Bland dessa vill vi särskilt lyfta de permanenta satsningarna på bild- och formkonstnärer på 15 miljoner kronor som fördelas av Konstnärsnämnden samt 21 miljoner kronor till Kulturrådet att fördelas till fria aktörer inom bild och form. Ett annat förslag som är värt att notera är en utredning om hur stipendier bör hanteras i trygghetssystemen. Vi tycker också det är utmärkt att utredaren lyfter de stora problemen med låga inkomster inom bild- och formsektorn och de dåliga eller obefintliga ersättningarna till bild- och formkonstnärer när de ställer ut på konsthallar och museer. Vi måste förstås analysera konsekvenserna av dessa förslag, om de verkligen når fram till bild- och formkonstnärerna och om de verkligen är tillräckliga för att höja deras inkomster från de mycket låga nuvarande nivåerna.

Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation pekar i ett skarpt uttalande på att de dåliga villkoren riskerar att urholka den kulturella välfärden. “Vi är trötta på att konstant behöva förklara att den kulturella välfärden inte är grädde på moset utan faktiskt ett av de grundläggande fundamenten i vårt samhälle. I grundlagen står det att ‘den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten’. De som skapar den konst som är nödvändig för denna kulturella välfärd är de enskilda konstnärerna. Ändå är de ekonomiska och sociala villkoren för konstnärerna så dåliga. Vi hoppas att utredningens slutsatser skall göra att vi äntligen får gehör för att vi måste få arbeta under vettiga villkor och med skäliga ersättningar. Den kris som följt i pandemins spår har satt fingret på den krassa verklighet som tyvärr alltför många bild- och formkonstnärer redan levt med, men som nu verkligen visat hur ohållbart systemet är. Det riskerar att utarma den kulturella välfärden.”

Redan innan corona-pandemin var de professionella bild- och formkonstnärerna en av de mest ekonomiskt utsatta grupperna i kulturlivet. Under pandemin har denna utsatthet blivit extra tydlig, även för beslutsfattare och allmänhet. Bild- och formkonstnärerna, som oftast driver sina verksamheter som enskilda firmor, men har låga omsättningar, har i de flesta fallen varken kunna dra nytta av stödet för korttidsarbete eller ändringarna i a-kassan och faller ofta utanför åtgärder för näringsliv och trygghetssystemen. I många regioner har 0% av det regionala krisstödet använts till bild- och formområdet.

Utredningen kommer att gå på remiss under hösten och Konstnärernas Riksorganisation kommer då att analysera förslagen i detalj och lämna ett svar med våra synpunkter och förslag. Men redan nu har Sara Edström ett tydligt budskap till regeringen: “Vi förväntar oss att regeringen följer upp vad Återstartsutredningen kommit fram till, och att det tas hänsyn till att olika delar av kulturbranschen står inför sina specifika problem. Konstnärernas Riksorganisation är de som har expertkunskapen om just bild- och formkonstnärernas villkor. Lyssna på oss och rätta till problemen med våra grundläggande ekonomiska och sociala villkor!”

Presskontakter:
Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
sara.edstrom@kro.se
072-242 40 12

Eva Månsson, verksamhetschef
eva.mansson@kro.se
076-604 07 07

Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig
jon.brunberg@kro.se
070-275 59 29


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!