Pressmeddelanden

Konstnärernas Riksorganisation saknar skrivningar om armlängds avstånd i Region Västerbottens remissversion på kulturplan för 2020-2023

18 juni 2019

Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Västerbottens remissversion på kulturplan för 2020-2023


Konstnärernas Riksorganisation anser det anmärkningsvärt att regionens förslag till kulturplan inte fastställer principen om armlängds avstånd. Regionen bör istället gå i bräschen och i sin kulturplan lyfta principen om armlängds avstånd och vilka riktlinjer som gäller i den regionala kulturpolitiken i Västerbottens län.  Planen borde också bättre definiera regionens syn på kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet och konstnärspolitiska incitament för konstnärlig frihet och en hållbar regional kulturpolitik. Intressant är att planen nämner ordet samverkan 102 gånger. Utan mer konkreta satsningar med tydliga ambitioner framstår formuleringen som en mer slentrianmässig lösning på regionens alla problem än faktiska åtgärder för att stärka kulturområdet. Detta blir särskilt uppenbart på konstområdet.  Många konstnärer bedömer att det har blivit svårare att verka som konstnär i Västerbotten. Utan satsningar för att stärka infrastrukturen på konstområdet är det endast ett fåtal konstnärer som får möjlighet att ta del av det. Med förhoppning om att regionen tar till sig av Konstnärernas Riksorganisations rekommendationer. Här finns hela vårt remissvar att läsa. 

Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Gunilla Samberg, ordförande Konstnärernas Riksorganisation Västerbotten


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!