Pressmeddelanden

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar ministerrådets slutgiltiga antagande av upphovsrättsdirektivet.

15 april 2019

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar att EU:s ministerråd idag har antagit upphovsrättsdirektivet, "Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market".


"För våra medlemmar kommer detta att innebära en starkare position i framtida förhandlingar om upphovsrättskyddat material." - Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation. 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!