Pressmeddelanden

KRO/KIF och Utrikesdepartementet ingår överenskommelse om MU-avtalet

12 mars 2015

Utrikesdepartementet betalar nu de svenska konstnärerna bakom utställningen "Vi och ni som undrar varför" som visades i Tokyo 2014. Samtidigt ingår Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Utrikesdepartementet en överenskommelse om hur utlandsmyndigheterna skall hantera MU-avtalet och konstnärers ersättningar vid ambassader.


I december 2014 överlämnade KRO en delgivning om stämning till staten genom utrikesdepartementet och kulturdepartementet. Bakgrunden var att den svenska ambassaden i Tokyo brutit mot MU-avtalet genom sin vägran att betala ersättningar till fem medverkande textilkonstnärer i utställningen "Vi och ni som undrar varför”. KRO krävde att staten skulle erkänna betalningsskyldighet mot konstnärerna.

– Det är mycket glädjande att utrikesdepartementet nu både betalar konstnärerna och skärper sina rutiner för att det ramavtal som staten har ingått med oss konstnärsorganisationer ska tillämpas, säger Sofie Grettve, förbundsjurist för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

MU-avtalet ska garantera svenska bild- och formkonstnärer avtalsenliga villkor vid utställningar finansierade av det offentliga. Avtalet omfattar ersättningar både för att konstnären visar sina verk och för den arbetstid som denne investerar i en utställning. MU-avtalet har ännu inte blivit normerande i branschen. Bara 28 procent av medverkande konstnärer har fått ersättning på eller över MU-avtalets lägsta nivå av svenska museer under 2013, visar Myndigheten för Kulturanalys rapport Museer 2013.

I överenskommelsen mellan UD och KRO/KIF framgår att informationen till utlandsmyndigheterna ska förtydligas, MU-avtalsmallen användas för att reglera villkoren vid utställningar och UD:s uppföljning av avtalet stärkas.

– Med tydliga och konkreta överenskommelser blir det lättare för svenska representationer utomlands att visa Sveriges internationellt sett starka bild- och formkonst. Dessutom slipper utlandsmyndigheterna hamna i ett schackrande med villkoren för konstnärer, konsthantverkare, fotografer och illustratörer. Ambassadörer och honorärkonsuler kommer att kunna vara stolta både över konsten och konstnärernas villkor, säger Sofie Grettve, förbundsjurist för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Två tredjedelar av de svenska bild- och formkonstnärerna har en taxerad inkomst på 13 300 kr eller lägre. Att ställa ut vid en ambassad tar oerhört mycket tid och resurser i anspråk. Därför är det av största vikt att konstnärerna kan lita på att ingångna avtal gäller.

Fakta om MU-avtalet och överenskommelsen
Här finns Kulturrådets beskrivning av MU-avtalet.
Här finns Kulturanalys rapport Museer 2013.
Länk till stämningsansökan

Överenskommelsen mellan UD och KRO innebär att:
- Fakturan avseende utställningsersättning för utställningen "Vi och ni som undrar varför" skall betalas;
- UD skall tillsammans med KRO/KIF ta fram ett informationsunderlag som skall gå ut till alla utlandsmyndigheter angående tillämpningen av MU-avtalet (MU-ramavtal samt det standardavtal som tagits fram i samband med MU-avtalet);
- UD skall rekommendera alla utlandsmyndigheter att använda sig av det standardavtal (MU-avtalsmallen) som tagits fram i samband med MU-avtalet; 
- I det fall frågor uppkommer om MU-avtalets tolkning och tillämpning skall UD tillhandahålla en kontaktperson som KRO/KIF eller någon av de andra organisationerna kan vända sig till;
- UD skall ta fram en handlingsplan för uppföljning av tillämpningen av MU-avtalet.

För mer information, kontakta
Sofie Grettve, förbundsjurist KRO/KIF, sofie@kro.se, 076-040 05 86
Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO, katarina@kro.se, 076-827 76 00
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-771 18 50

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!