Pressmeddelanden

Kulturministern ökar trycket på svenska museer att tillämpa MU-avtalet

8 december 2014

Idag skulle en debatt i riksdagen ha hållits om bild- och formkonstens villkor med anledning av en fråga från riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ställde sig upp i talarstolen. Där kritiserade hon oppositionens brist på konstpolitik och lovade att stärka konstnärers villkor. Därefter blev tyst i kammarsalen. Ingen ledamot valde att ta debatten om konstens villkor. Den utlysta debatten uteblev.


– För att utöka antalet institutioner som använder MU-avtalet avser regeringen att ställa krav på tillämpning av MU-avtalet för ett antal museer som får statlig finansiering men som inte bedrivs i myndighetsform. Statens kulturråd kommer också få ett särskilt uppdrag att redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar MU-avtalet, sa Alice Bah Kuhnke.  

MU-avtalet är ett ramavtal mellan staten och konstnärsorganisationer som ska garantera att bild- och formkonstnärer får avtalsenliga ersättningar vid utställningar. Både nuvarande och förra regeringen har i budgetpropositioner explicit uttryckt att de vill att MU-avtalet ska bli normerande för branschen. Avtalet omfattar ersättningar både för att konstnären visar sina verk och för den arbetstid som hen investerar i en utställning.

Kulturministern noterade att statens utgifter för bildkonst, arkitektur, form och design har sjunkit från 98 till 81 miljoner kr under åren 2010-2013 då alliansen var ansvarig för området.

- Konstnärernas villkor är en av regeringens viktigaste prioriteringar och en central fråga för de nuvarande regeringspartierna att driva om vi får väljarnas förtroende efter kommande nyval, sa Alice Bah Kuhnke i riksdagen.

Inte ens riksdagsledamot Cecilia Magnusson (M) som lämnat in interpellationsfrågan gick upp i talarsolen för att ta debatten om bild-och formkonstens villkor.

- Det är glädjande att Alice Bah Kuhnke nu väljer att öka det politiska trycket för att konstnärer ska få avtalsenliga ersättningar när de ställer ut vid statligt finansierade museer. Gratisarbetet måste bort och anständiga villkor införas. Vi hoppas nu att kulturministern verkligen gör konstnärers villkor till en prioriterad kulturfråga i valrörelsen, säger Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Fakta
Här finns Cecilia Magnussons (M) interpellationsfråga och kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) svar.
Här finns den debattartikel som KRO och KIF skrev i GP idag inför debatten.

För mer information, kontakta:
Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 070-300 04 93
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50

Pressbilder: www.kro.se/press.

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!