Pressmeddelanden

Låt konsten blomstra i Örebro län

18 juni 2015

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) har kommenterat utkastet till kulturplanen för Region Örebro län 2016-2019. På nio tättskrivna sidor kartlägger konstnärerna och konsthantverkarna utmaningarna för bild- och formkonsten i kulturplanen och framför 21 konkreta åtgärdsförslag.


Den redan mycket låga andelen av regionens kulturutgifter som investeras i bild- och formkonsten har minskat från 2,8 % år 2011 till 2,3 % år 2013, enligt siffror från Myndigheten för Kulturanalys.

- Det finns mycket bra i planen men också en hel del utmaningar. Framförallt behöver Örebro län prioritera bild- och formkonsten i budgeten och ta ett samlat grepp om dess villkor. Vi behöver en konkret handlingsplan för bild- och formområdet i dialog med konstlivet och de professionella konstnärerna, säger Margita Dahlström, konstnär och en av två talespersoner för KRO/KIF i Örebro.

Investeringar i kultur och konst lönar sig. Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Kanske är det delvis det som två forskare vid Handelshögskolan i Göteborg har fått syn på när de räknat på det samhällsekonomiska värdet av konst- och kulturupplevelser. Deras undersökning av Nordiska Akvarellmuseet visar att varje offentligt satsad krona genererar ett tjugo gånger större samhällsekonomiskt värde.

- En bra kunskapsgrund för arbetet med handlingsplanen finns i ”Kartläggning av bild och form i Örebro län”. Regionen behöver utveckla arbetet med den offentliga konsten och konstnärers villkor. Ett resurscentrum för bild- och formkonsten skulle kunna göra stor skillnad och få konstlivet att blomstra, säger Nick Furderer, konstnär och den andra talespersonen för KRO/KIF i Örebro.

Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare har nyligen sammanställt en ny stor konstnärsenkät (2014). Den visar att 62 procent av konstnärerna i Örebro län har en månadsinkomst på 13 300 eller mindre, vilket kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet som enligt SCB var 21 067 kronor (år 2012). Ungefär 59 procent av konstnärerna i Örebro län uppger också att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig.

- Det är ett slöseri med länets konstnärliga kompetens, säger Margita Dahlström.

För vidare information, kontakta:
Margita Dahlström, konstnär och talesperson KRO i Örebro län, margita@telia.com, 070-5206454
Nick Furderer, konstnär och talesperson för KRO i Örebro län, info@nickfurderer.se, 070-3516853


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!