Pressmeddelanden

Låt konsten blomstra i Västerbotten

8 juni 2015

Västerbotten investerade endast 2,4 procent av kulturbudgeten på bild- och formkonsten 2013, enligt statistik från Myndigheten för Kulturanalys. Hälften av de professionella konstnärerna i regionen har vid något tillfälle inte fått utställningsersättning vid utställningar.


Detta framgår av Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) kommenterar till utkastet till regional kulturplanen för 2016-2019. På elva tättskrivna sidor kartlägger konstnärerna och konsthantverkarna utmaningarna för bild- och formkonsten i kulturplanen och framför 37 konkreta förslag.

– Det finns mycket bra i planen men också en hel del utmaningar. Framförallt behöver Västerbotten prioritera bild- och formkonsten i budgeten och ta ett samlat grepp om dess villkor. Vi behöver en konkret handlingsplan för bild- och formområdet i dialog med konstlivet och de professionella konstnärerna, säger Fanny Carinasdotter, konstnär och ordförande för KRO/KIF Västerbotten.

Investeringar i kultur och konst lönar sig. Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Kanske är det delvis det som två forskare vid Handelshögskolan i Göteborg har fått syn på när de räknat på det samhällsekonomiska värdet av konst- och kulturupplevelser. Deras undersökning av Nordiska Akvarellmuseet visar att varje offentligt satsad krona genererar ett tjugo gånger större samhällsekonomiskt värde.

– Förslaget på ett resurscentrum för bild- och formkonsten är mycket bra och det skulle exempelvis kunna stötta kommunernas arbete med den offentliga konsten och konstnärers villkor, en strategisk insats för att konsten ska blomstra i hela regionen. Regionen borde också prioritera en MU-avtalspott, så att utställningsarrangörer i regionen kan söka om medfinansiering för att konstnärer ska få betalt både för att visa sin konst och för sin arbetstid, säger Carinasdotter.

Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare har nyligen sammanställt en ny stor konstnärsenkät (2014). Den visar att 75 procent av konstnärerna i Region Västerbotten har en månadsinkomst på 13 300 eller mindre, vilket kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i regionen som enligt SCB var 21 121 kronor (år 2012). Ungefär 69 procent av konstnärerna i Västerbotten uppger också att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig.

– Det är ett slöseri med regionens konstnärliga kompetens, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

För vidare information, kontakta:
Fanny Carinasdotter
konstnär och ordförande KRO/KIF Västerbotten 
art@fannycarinasdotter.se
073-021 56 00


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!