Pressmeddelanden

Medianinkomsten för bild- och formkonstnärer ligger på under 12 000 kr per månad, visar ny rapport

20 december 2016

Bild- och formkonstnärers inkomster är extremt låga och halkar efter resten av befolkningen. Mediannettoinkomsten för bildkonstnärer och konsthantverkare ligger på under 12 000 kr per månad. Det visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Det är oroväckande att regeringen inte verkar ta den här situationen på tillräckligt stort allvar, menar Konstnärernas Riksorganisation.


– Som riksordförande för KRO är det här en väldigt tung läsning. Bakom varje siffra i denna rapport döljer sig konstnärskollegor som sliter hårt för att få det att gå ihop och kunna fortsätta vara konstnärligt yrkesverksamma. Därför är det oroväckande att regeringen inte tar det här på tillräckligt stort allvar. Den handlingsplan för bild- och formkonsten som Alice Bah Kuhnke nyligen presenterade, ett tvåsidigt faktablad, saknar helt förutsättningar att förändra konstnärernas och konstens villkor i grunden, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation som inom kort publicerar en ny granskning av regeringens handlingsplan för bild och form.

Den handlingsplan för bild- och formkonsten som Alice Bah Kuhnke nyligen presenterade, ett tvåsidigt faktablad, saknar helt förutsättningar att förändra konstnärernas och konstens villkor i grunden.

År 2014 låg medianinkomsten för alla konstnärliga yrkesgrupper på 75 procent av hela befolkningens inkomster. För tio år sedan var motsvarande siffra 85 procent. Konstnärernas inkomster halkar således efter befolkningen i övrigt. Andelen konstnärer som har någon form av arbetsmarknadsstöd har minskat från 30 procent till 12 procent mellan 2004 och 2014. Rapporten visar även minskade uttag av andra ersättningar och bidrag som sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, bostadsbidrag och ekonomiskt bidrag.

– Vi vill ha likvärdiga förutsättningar som andra yrkesgrupper. Det finns flera saker regeringen kan göra under 2017. Höj konstnärernas visningsersättning till samma nivå som författarnas biblioteksersättning. Säkerställ att även konstnärerna får betalt för sin arbetstid vid utställningar. Skapa ett regelverk som gör att även konstnärer kan ta del av våra socialförsäkringssystem, säger Katarina Jönsson Norling.

Mellan 2008 och 2015 har staten minskat sina anslag för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga miljöer med 27 procent. Under samma period har även anslaget till bild- och formområdet minskat med tio procent. Det framgår av Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2014-2015. Mellan 2010 och 2017 har dessutom glappet mellan Biblioteksersättningen och Visningsersättningen ökat med 20 miljoner kr (inräknat handlingsplanens tillskott på fyra miljoner kr till den individuella visningsersättningen). Bara 28 procent av landets museer betalar konstnärerna enligt miniminivån i det statliga utställningsavtalet, MU-avtalet. Bild- och formkonstnärernas villkor har konsekvent prioriterats ned av staten.

Fakta
Här finns Kontnärsnämndens rapport. Uppgifterna berör 29 000 konstnärer och är uppdelade i sex konstområden: Ord, bild och form, musik, teater, dans och film samt indelade i 19 yrkeskategorier. Alla siffror rör inkomstår 2014. Statistiken i rapporten kommer från SCB.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!