Pressmeddelanden

Regeringen satsar på den fria bild- och formkonsten

14 september 2017

Kulturministern presenterade idag budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten i Vintervikens ateljéer. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och stipendier som fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges Författarförbund. Dessutom går 10 miljoner till konstnärlig gestaltning och 12 miljoner till fria aktörer inom bild- och formkonsten och för att finansiera utställningsavtalet (MU-avtalet). Alla anslagen är permanenta.


– När det blåser kalla vindar i omvärlden är det viktigt att vi satsar på fri konst och konstnärers möjlighet att leva på sin konst, sade kulturministern Alice Bah Kuhnke vid presentationen.

– Det här är nödvändiga och viktiga satsningar av regeringen.  Visningsersättningen, stödet till de fria konstnärerna och satsningen på den offentliga konsten leder till att ny konst skapas och möjliggör för fler konstnärer att ägna sig åt konsten och utveckla sina konstnärskap. Det är bra både för de som skapar verken och för alla som tar del av dem i våra offentliga livsmiljöer, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation

Visningsersättningen är en ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras konstverk visas i offentliga miljöer. Den kan liknas med den ersättning som författare får när deras verk lånas ut gratis på biblioteken.

– Det är glädjande att regeringen har varit lyhörda och förstått behovet av satsningar på bild- och formen och konstnärerna. Vi hoppas att kulturministern även ser till att konstnärerna fortsättningsvis får rätt att förhandla om sin visningsersättning, på samma sätt som andra yrkesgrupper förhandlar om sina villkor, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

MU-avtalet är ett ramavtal som konstnärsorganisationerna ingick med staten 2008 i syfte att bild- och formkonstnärerna ska få skäliga villkor vid utställningar.

– Satsningen på MU-avtalet är en viktig signal till offentliga utställningsarrangörer. Konstnärer ska ha skäliga ersättningar när de ställer ut, och även deras arbetstid ska ersättas. Nu har både regeringen och Västra Götalandsregionen stärkt finansieringen för att konstnärer ska få skäliga ersättningar när de ställer ut, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!