Pressmeddelanden

Socialförsäkringsutredningen granskad av bild- och formkonstnärernas organisationer

24 september 2016

Socialförsäkringsutredningen refererar inte till de rapporter och statliga utredningar som beskriver bild- och formkonstnärernas villkor. Konsekvensen blir att de förslag som utredningen har lagt inte löser problemen för alla konstnärliga och skapande yrkesgrupper. Det visar en ny granskning som även lämnar elva förslag som väsentligt skulle förbättra tillgången till trygghetssystemen för yrkesutövare på bild- och formområdet. Rapporten lanseras på DN debatt (25/9).


På måndag presenterar Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Svenska Fotografers Förbund (SFF) och Svenska Tecknare (ST) tillsammans en granskning av utredningen ”Mer trygghet och bättre försäkring” för Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister. Omkring 80 procent av alla bild- och formkonstnärer driver sin verksamhet som enskild firma, men just denna grupp hamnar utanför socialförsäkringsutredningens huvudförslag.

– Socialförsäkringsutredningen måste nu kompletteras med en utredning av hur beräkningsgrunderna för SGI kan anpassas för bild- och formkonstnärers, särskilt de enskilda näringsidkarnas, förutsättningar, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Alla riksdagspartierna svarade inför valet 2014 Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer. Det framgår av den stora kulturpolitiska partienkäten. Men den nu aktuella granskningen visar att socialförsäkringsutredningen inte tillhandahåller de lösningar som skulle göra det möjligt.

– Det är mycket glädjande att det finns en bred blocköverskridande samsyn om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen skapar för våra medlemmar är oacceptabel. Nu överlämnar vi förslag som gör att regering och riksdag kan gå från ord till handling, säger Anki Almqvist, ordförande för Svenska fotografers förbund.

Enligt Konstnärsnämndens statistik arbetar de konstnärliga yrkesgrupperna mer än genomsnittssvensken men har samtidigt svårt att ta del av de sociala trygghetssystemen. Sju av tio bild- och formkonstnärer uppger att de inte sökt ersättning från Försäkringskassan när de varit hemma med sjukt barn, visar Utsikt från ateljéerna 2014. Varannan har varit sjuk det senaste året utan att anmäla det till Försäkringskassan. Endast en tredjedel av alla bild- och formkonstnärer är medlemmar i någon A-kassa.

– Även vi fotografer, konstnärer och tecknare blir arbetslösa, sjuka, pensionerade och är föräldralediga. Och då måste såklart trygghetssystemen även fungera för oss. Det kan inte vara så att vi bara ska betala in till systemen utan att få trygghet tillbaka, säger Lennart Eng, tf verksamhetsledare för Svenska Tecknare, vars medlemmar till 95 procent är egenföretagare.

Rapporten har skrivits av Mats Söderlund, författare och fd ordförande för KLYS och Författarförbundet.

– Att kulturskapare fallit genom systemet har varit ett problem i decennier och det vet politikerna. Ändå har inget hänt. Därför vill vi med denna granskning hjälpa riksdag och regering att hitta konkreta förslag och lösningar så att även konstnärer, tecknare och fotografer ges grundläggande trygghet, säger Mats Söderlund.

Fyra av de elva förslagen i rapporten:
1. För att underlätta och stimulera konstnärliga och skapande produktionsprocesser i samhället bör hela intäkten av detta arbete, före avdrag för inkomstens förvärvande, bli sjukpenninggrundande upp till en fastställd brytpunkt.
2. Tillåt alltid konstnärlig verksamhet i enskild firma vid sidan av A-kassa.
3. Gör alla konstnärliga arbetsstipendier sjukpenning-, A-kasse- och pensionsgrundande.
4. Skapa Bild- och formalliansen med inspiration från Teater- och dansallianserna.

Fakta
Här finns granskningen Trygghetsutredningen - Likvärdig social och ekonomisk trygghet för bild- och formkonstnärer, konsthantverkare, industriformgivare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare
Här en artikel om rapporten på DN debatt


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!