Pressmeddelanden

Staten och landstingen prioriterar ned bild- och formkonsten

10 november 2014

Statens investeringar på bild- och formområdet och för konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer minskar. Även andelen av både statens och landstingens kulturutgifter på bild- och formområdet minskar. Det visar rapporten Samhällets utgifter för kultur 2012-2013, som Myndigheten för Kulturanalys publicerar idag.


Statens utgifter för bildkonst, arkitektur, form och design har sjunkit från 98 till 81 miljoner kronor mellan 2010 och 2013. Som andel av statens kulturutgifter är det en minskning från 1,5 procent till 1,2 procent. Bara en del av denna minskning kan förklaras av att hemslöjdspengar är överflyttade till Kultursamverkansmodellen.

I kronor räknat har landstingens utgifter för bild och form varit konstant under samma tidsperiod. Däremot minskar även landstingen den andel av kulturbudgeten som investeras i bild och form från 3,3 till 3,1 procent. Även statens och landstingens utgifter för stipendier och ersättningar till kulturskapare minskar.

- Det är en sorglig utveckling för alla oss som älskar bild- och formkonsten att både stat och landstingen prioriterar ned denna. Att redan små investeringar blir ännu mindre slår på mångfalden inom konsten. Mindre offentliga satsningar ger utrymme för färre konstnärliga uttryck och röster, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Årets stora konstnärsenkät visar att 64 procent av Sveriges konstnärer har en taxerad månadsinkomst på under 13 300 kr. De låga inkomsterna har fått konsekvenser för Sverige som konstnation. Konstnärerna lägger i dag mindre tid på sitt konstnärskap och mer tid på brödjobb vid sidan av den konstnärliga verksamheten än för sex år sedan.

- Kräftgången för det offentligas investeringar i bild-och formkonsten visar ännu en gång att Sverige är i stort behov av en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Eftersom alla partier utom C och KD inför valet stödde förslaget på en handlingsplan borde arbetet kunna komma igång redan i början av 2015, säger Johan Wingestad.

I september släppte Myndigheten från Kulturanalys även rapporten Museer 2013. I den framgår av att enbart 28 procent av konstnärerna som har ställt ut vid svenska museer har fått ersättning på eller över MU-avtalets lägsta nivå, det avtal som ska säkerställa att konstnären får betalt både för att visa sina verk och för den arbetstid som hen investerar i en utställning. 

- Bakom de dystra siffrorna i rapporterna döljer sig bland annat en IV-ersättning som urholkas, den viktiga enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning som haltar och ett MU-avtal med begränsad tillämpning vilket tvingar konstnärer att arbeta gratis för museum och konsthallar, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation. 

År  Statens utgifter för kultur Bildkonst, arkitektur, form
o design
     Andel   Ersättning o bidrag kulturskapare Andel
2010 6613 98 1,5% 355 5,4%
2013 6768 81 1,2% 351 5,2%
           
  Regionernas/lands-tingens utgifter för kultur Bild o form Andel Stipendier o ersättningar Andel
2010 3382 112 3,3% 7 0,2%
2013 3606 112 3,1% 5 0,14%

Tabellen visar statens och landstingens totala kulturutgifter och deras utgifter för bild och form samt ersättningar och stipendier till kulturskapare under år 2010 resp 2013. Den visar också andelen av statens och landstingens kulturutgifter som går till bild och form respektive ersättningar och stipendier till kulturskapare under år 2010 resp 2013.

Det finns även utgifter för den samtida konsten inom ramen för museer, men av Kulturanalys rapport går det inte att utläsa hur stor andel av museiverksamhetens utgifter som är inriktade på bild- och formkonst.

Som andel av BNP gick 0,66 procent till kulturen år 2013.

Länk till Kulturanalys rapporter  

Här finns rapporten Samhällets utgifter för kultur 2012-2013
Här finns rapporten Museer 2013

För mer information, kontakta:

Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se, 070-300 04 93
Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-77 11 850

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!