Pressmeddelanden

Tre av fyra konstnärer får inte avtalsmässiga ersättningar

29 januari 2015

Tre av fyra konstnärer, 74 procent, svarar att de inte har fått ersättning vid medverkan i utställningar enligt det avtal som finns mellan staten och konstnärsorganisationerna. Det visar svaret på en hittills opublicerad fråga från förra årets stora konstnärsenkät som besvarades av 2351 professionella bild- och formkonstnärer.


MU-avtalet i kraft år 2009 och ska garantera konstnärer ersättning för att visa sina verk och för den arbetstid denne investerar i en utställning.

– Att bara en av fyra konstnärer får ersättning fem år efter att MU-avtalet började gälla är en kulturpolitisk skamfläck. Ska MU-avtalet bli normerande i Sverige måste staten börja villkora det statliga stödet till utställningsarrangörer med att konstnären ska få betalt för att visa sina verk och för den arbetstid som hen investerar i en utställning, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Samtliga riksdagpartier utom Kristdemokraterna vill att det ställs krav på att skäliga och avtalsenliga ersättningar betalas till professionella konstnärer och kulturskapare i alla arrangemang som erhåller statliga bidrag. Det visar en partienkät som tio bild- och formorganisationer genomförde inför riksdagsvalet. Riksdagens kulturutskott behandlar just nu en motion från Vänsterpartiet om att villkora statligt stöd till utställningsarrangörer med att MU-avtalet ska tillämpas.

– Tar riksdagspartierna sina utfästelser före valet och det kulturpolitiska målet om att ”mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling” på allvar, då är det hög tid att gå från ord till handling. Det kan inte vara så att alla runt en utställning utom just den som producerar konsten ska få betalt för sitt jobb, säger Katarina Jönsson Norling. 

Att bara en av fyra konstnärer får ersättning fem år efter att MU-avtalet började gälla är en kulturpolitisk skamfläck

Även Myndigheten för Kulturanalys kommer fram till liknande siffor. I rapporten Museer 2013, som publicerades hösten 2014, framgår att bara 28 procent av medverkande konstnärer vid svenska museer får minimiersättningen enligt MU-avtalet. Differensen antyder att Sveriges konsthallar, som inte ingick i Kulturanalys rapport, är något sämre än museerna att på tillämpa MU-avtalet.

Av de museer som betalade konstnärer var den genomsnittliga ersättningen per utställning 14 000 kr. Slår man ut museernas totala ersättningar på alla deltagande konstnärer, oavsett om de har fått ersättning eller inte, blir den genomsnittliga ersättningen 4 000 kr. Bara några promille av museernas totala lönekostnader går till att ersätta konstnärer för deras arbetstid. 

– Med vetskap om att många konstnärer lägger ned veckor av arbetstid, ja månader och i vissa fall år, är det en kulturpolitisk skamfläck med de usla ersättningarna, säger Katarina Jönsson Norling. 

 

Utsikt från ateljéerna 2014 Medlemsenkät KRO/KIF/BUS 

Har du fått utställningsersättning enligt MU-avtalet?

Answer Options

Response Percent

Response Count

Ja, vid alla utställningstillfällen

1,9%

44

Ja, vid minst ett utställningstillfälle

24,0%

555

Nej

74,1%

1716

answered question

2315

skipped question

471

 

Har du någon gång de senaste tre åren tackat nej till att medverka i en utställning för att du inte har haft råd?

Answer Options

Response Percent

Response Count

Ja

28,4%

691

Nej

71,6%

1738

answered question

2429

skipped question

357

 

För mer information, kontakta:

Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation

076 - 827 76 00

katarina@kro.se

 

Pontus Björkman, pressansvarig

08 54 54 20 80

073 771 18 50

pontus@kro.se

 

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!